Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.1915/1804 Valg av omsorgsnivå for søvnutredninger

Denne saken ble først behandlet i 2015 og handlet om at antall opphold i DRG 520 Obstruktivt søvnapnesyndrom og DRG 803R Diagnostisk intervensjon ved søvnapne varierte mellom helseforetak i ABF-data for 2014. 44 prosent av oppholdene i DRG 520 var registrert med hovedtilstandskode G47.3 Søvnapne eller R06.5 Munnpusting. Opphold rapportert som innleggelse grupperte til DRG 520, mens opphold rapportert som polikliniske kontakt grupperte til DRG 803R.

Det så ut til å være ulik praksis mellom helseforetak for å registrere utredningene som innleggelser eller polikliniske konsultasjoner. Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF og Helse Førde HF la inn pasientene, mens øvrige institusjoner behandlet pasientene poliklinisk.

Avregningsutvalget har tidligere anbefalt avregning i flere år for flere helseforetak i denne saken. I 2019 gjaldt dette Sykehuset Innlandet HF og St.Olavs hospital HF. Det var en trend på landsbasis mot mer bruk av poliklinikk og mindre innleggelser for denne pasientgruppen.

Analyser for 2020 viser at den positive trenden vedvarer, og nå er det ikke lenger grunnlag for å anbefale avregning for noen helseforetak i denne saken.

Anbefaling

Det er ikke lenger grunnlag for avregning i denne saken, og saken avsluttes.

Siste faglige endring: 30. november 2021