Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.2013/4904 Flere registrerte episoder samme dag

Denne saken dreier seg om registreringspraksis knyttet til flere legekontakter samme dag. Saken ble meldt inn fra Helsedirektoratet første gang i 2012 for ABF-data 2011. Avregningsutvalget anbefalte den gang avregning av Oslo universitetssykehus HF (OUS) på bakgrunn av feil registreringspraksis. Feilen var i stor grad knyttet til tekniske forhold ved det pasientadministrative systemet. Avregningsutvalget har senere fulgt opp saken årlig og har hvert år anbefalt avregning av OUS. Helsedirektoratet ønsket i 2018 at Avregningsutvalget skulle gå mer detaljert inn i vurderinger av registreringspraksis knyttet til flere legekontakter samme dag for samme pasient. Analyser tydet på at registreringspraksis varierer mellom HF, private ideelle institusjoner og private sykehus som RHF-ene har kjøpsavtale med.

For 2018 kommuniserte Avregningsutvalget med flere sykehus om denne saken. Avregningsutvalget vurderte hver problemstilling for seg i de ulike hoveddiagnosegruppene, helseforetak for helseforetak, med det utgangspunkt at legekontakter innenfor ulike spesialiteter for samme pasient kan godkjennes som ulike konsultasjoner, men hvis legekontaktene er innenfor samme spesialitet bør det være én og samme konsultasjon, og utvalget anbefalte avregning for disse oppholdene. Avregningsutvalget mente at det som tidligere har vært en helhetlig tjeneste nå ser ut til å stykkes opp, og at de store praksisvariasjonene skyldes uklarheter i regelverket.

I 2019 ble det sett en reduksjon i antall tilfeller av flere episoder for samme pasient samme dag, og det ble kun gjort avregning for OUS, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF i HDG 2 Øyesykdommer, for OUS i HDG 5 Sykdommer i sirkulasjonsorganene, og Medi3 Ålesund uavhengig av HDG.  

Helsedirektoratet ønsker at denne saken skal følges opp også for ABF 2020.

Utvalgets vurderinger

Analyser av data for 2020 viser ytterligere reduksjon i rapportering av flere episoder for samme pasient samme dag sammenlignet med året før. Det er likevel noe høye andeler i HDG 5 Sykdommer i sirkulasjonsorganene for OUS og uavhengig av HDG for Medi3 Ålesund. Avregningsutvalget anbefaler avregning av alle kontakter utover en for hver pasient samme dag for Medi3, og ned til et landssnitt uten OUS for flere kontakter samme dag for OUS. I tilfeller der den ene kontakten er med dagkirurgi, godtas to kontakter samme dag.

I ISF-beregningsregler for 2021 gis det kun uttelling for en episode per dag per pasient. Det er noen unntak fra dette, blant annet for dagkirurgi. Dette er beskrevet i ISF-regelverket. På bakgrunn av dette vil denne saken ikke behandles i avregningsutvalget etter 2021 siden ISF-beregningen nå ivaretar problemstillingen.

Anbefaling

For HDG5 Sykdommer i sirkulasjonsorganene anbefaler avregningsutvalget avregning av OUS ned til et landsgjennomsnitt hvor episodene til OUS er ekskludert.

Avregningsutvalget anbefaler avregning av alle kontakter utover en for hver pasient samme dag hos Medi3 Ålesund. Det tyngste oppholdet godkjennes.

Tilfeller der det er to kontakter samme dag, og den ene har dagkirurgi, holdes utenfor beregningen.

Siste faglige endring: 30. november 2021