Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.1Samlede utgifter til allmennlegetjenesten

​Utgifter til allmennlegetjenesten omfatter utgifter til fastlegeordningen, legevakt og andre allmennlegetjenester i kommunene, inkludert sykehjem, helsestasjoner og skolehelsetjenester. Per i dag finnes det ikke tilgjengelig registerdata som viser alle utgifter for hele allmennlegetjenesten. Utgifter som det mangler sammenstilt informasjon om er blant annet:

 • Kommunenes egenfinansiering av fastlegeordningen, det vil si kommunenes merutgifter utover basisfinansieringen
 • Kommunenes utgifter for drift av legevaktstjenesten
 • Kommunenes utgifter for LIS1-leger
 • Utgifter for allmennlegetjenester i tilknytning til helsestasjoner, skolehelsetjeneste og eldreomsorg i kommunene

Utgiftene som presenteres i dette kapittelet er basert på tilgjengelige registerdata, blant annet fra FLO og KUHR.

Beregnede utgifter til allmennlegetjenesten utgjorde 16,3 mrd. kroner i 2023. Sammenlignet med 2022 er dette en økning på 11,7 prosent. Hensyntatt lønn- og prisvekst[39] var det en utgiftsøkning på 8,3 prosent fra 2022 til 2023. For utvikling i faste priser, se vedlegg til Del 2.

Tabell 5.1. Kostnader for allmennlegetjenesten. Tall i mill. kroner, løpende priser.
Kilde: FLO og KUHR.

 

Utgifter i løpende priser. Mill. kroner

Endring i prosent

 

2019

2020

2021

2022

2023

2022-2023

2019-2023

Fastlegeordningen

10 369

11 309

12 492

12 714

14 186

11,6

36,8

LIS 1

189

175

204

215

232

7,9

22,8

Legevakt

933

1 091

1 461

1 140

1 079

-5,3

15,6

Tilskudd[40]

261

266

400

557

836

50,3

220,2

Totalt

11 752

12 840

14 557

14 625

16 333

11,7

39,0

Kostnader allmennlegetjenesten 2019 -2023. I løpende priser. Mill. kroner.
Figur 5.1. Kostnader allmennlegetjenesten 2019 -2023. I løpende priser. Mill. kroner.Kilde: FLO og KUHR.

   

  [39] Statistisk sentralbyrås prisindeks "06.2 Helsetjenester utenom institusjon" er benyttet for prisjustering

  [40] Utbetalinger fra tilskuddsordninger som understøtter allmennlegetjenesten

  Siste faglige endring: 31. mai 2024