Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 10.2​​​​​​​Bruk av antibiotika på nivå som før pandemien 

Det publiseres i dag flere nasjonale kvalitetsindikatorer om antibiotika, som kan relateres til kvaliteten i allmennlegetjenestene. Indikatorer om antibiotikabehandling utenfor institusjon er basert på tall fra Legemiddelregistret, og viser all reseptbelagt medisin hentet ut på apotek. Det store flertallet av reseptene er rekvirert av fastleger og legevaktleger. Legemiddelregisteret har erstattet det tidligere Reseptregisteret, og det kan forekomme små avvik mellom tallene i denne rapporten og tidligere publiseringer. Indikatorene er ikke oppdatert med tall for 2023 ved tidspunktet for årsrapporteringen. Nedenfor vises resultatene for perioden 2012 til 2022 oppsummert.

Figur 10.5 viser at andelen (%) med minst en resept på antibiotika økte fra 2021 til 2022 for samtlige indikatorer. For urinveisantibiotika til kvinner var økningen minimal, mens det har vært en nokså markant økning på de øvrige indikatorene. Antibiotikaforbruket var imidlertid på et uvanlig lavt nivå under pandemiårene 2020 og 2021. Foruten om økningen i 2022, har andelen gått gradvis ned over tid. 

Figur 10.5. Indikatorer for antibiotikabehandling utenfor sykehus, andel minst en resept, landet 2012 til 2022.
Figur 10.5. Indikatorer for antibiotikabehandling utenfor sykehus, andel minst en resept, landet 2012 til 2022.

Det er noe variasjon mellom fylkene i bruk av antibiotika. I 2022 var andelen innbyggere med minst en resept antibiotika høyest i Agder med 20,6 prosent og lavest i Troms og Finnmark med 17,1 prosent. Agder ligger også høyt blant fylkene i andel av befolkning med minst en resept på luftveisantibiotika, mens Nordland og Troms og Finnmark ligger lavt. De fylkesvise forskjellene har vedvart over tid.

Antibiotikabruk i sykehjem

Helsedirektoratet publiserer i tillegg en nasjonal kvalitetsindikator om bruk av antibiotika på sykehjem. Indikatoren måler andel (%) beboere som fikk minst ett antibiotikum på måletidspunktet. Indikatoren er basert på en prevalensundersøkelse i sykehjem som utføres to dager i året, en dag på våren (mai) og en dag på høsten (november). Datakilden er Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjeneste­assosierte infeksjoner (NOIS).

Figur 10.6. Antibiotikabruk i sykehjem, andel beboere med minst et antibiotikum, landet 2018-2023.
Figur 10.6. Antibiotikabruk i sykehjem, andel beboere med minst et antibiotikum, landet 2018-2023.

Resultatene viser at andelen sykehjemsbeboere som fikk minst en type antibiotikum var på 5,5 prosent i mai 2023. Det er litt opp fra 5,0 prosent i målingen i mai 2022. Resultater fra målingen i november 2023 publiseres 20. juni 2024.

Siste faglige endring: 31. mai 2024