Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.1Nasjonale nøkkeltall

Tabell 1.1. Nasjonale nøkkeltall

 

2019 Kv4

2020 Kv4

2021 Kv4

2022 Kv4

2023 Kv1

2023 Kv2

2023 Kv3

Endr.

 2023 t.o.m Kv3

2023 Okt.

Endr.  2023 t.o.m Okt.

Antall

Fastleger 

4 858

4 928

4 961

5 057

5 100

5 138

5 201

144

5 224

167

Fastleger som er spesialist allmennmed.

3 035

3 118

3 177

3 217

3 264

3 292

3 283

66

3287

70

Lister totalt 

5 010

5 130

5 218

5 395

5 448

5 487

5 563

168

5 578

183

Lister med ansatte leger (alle lister)

726

806

860

1060

1111

1154

1210

150

1219

159

Lister med fast lege 

4 884

4 949

4 997

5 085

5 128

5 163

5 231

146

5 248

163

Lister uten fast lege (ubesatt) 

126

181

221

310

320

324

332

22

330

20

Lister ubesatt >1 år 

48

68

96

106

105

112

126

20

143

37

Listeinnbyggere uten fast lege *

75537

107595

138453

212286

217153

216358

218442

6 156

220462

8 176

Listeinnbyggere med fastlege*

5294706

 

5289320

5290026

5259132

5265673

5283642

5296886

37 754

5301951

42819

Måltall

Fastleger per 1 000 listeinnbygg. 

0,9

0,91

0,91

0,92

0,93

0,93

0,94

0,02

0,95

0,03

Andel fastleger er spesialist (%) **

62

63

64

64

64

64

63

-1,0

63

-1,1

Andel fastleger er kvinner (%)**

44,4

45,8

46,8

47,4

47,8

48,8

49,8

0,8

48,4

1,0

Gj.snitt listelengde-  faste leger 

1084

1069

1059

1034

1027

1023

1013

-21

1010

-24

Gj.snitt  listelengde inkl. ubesatte

1072

1052

1040

1014

1006

1002

991

-23

990

-24

Andel lister uten fast lege (%)**

2,5

3,5

4,2

5,7

5,9

5,9

6

0,3

5,9

0,2

Andel listeinnbyggere u fast (%) lege**

1,4

2

2,6

3,9

4

3,9

4

0,1

4

0,1

Andel fastlønn, lister m fast lege (%)**

14

14,6

15,6

17,9

18,5

19,5

20,5

1,8

19,8

1,9

Andel fastlønn, av alle lister (%)**

14,5

15,7

16,5

19,6

20,4

21

21,8

2,2

21,9

2,3

Ledige plasser per 1000 innb Faste

35

33

17

8

7

5

7

-1

6

-2

Ledige plasser per 1000 innb Alle lister

41

40

23

15

13

11

13

-2

12

-3

* Gjennomgang av praksis for melding av listestatus høsten 2022 ga færre lister med fast lege.  **Endring prosentpoeng. Kilde: FLO.

Tallene i resten av dette kapitlet er basert på utviklingen fram til 3. kvartal 2023 (september). Se vedlegg til rapport for utviklingstall tall fordelt etter kommunestørrelse og fylker. Der er også tabell V1.15 med noen utvalgte kommunetall per 1 oktober 2023.

Sist faglig oppdatert: 20. oktober 2023