Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Noe bedre samsvar mellom søknad og ansettelse i LIS1

Som følge av at det uteksamineres flere studenter i juni enn i januar, vil det være flere søkere til LIS1 stillinger om våren enn om høsten. I figuren nedenfor viser vi derfor tall fra søknadsrundene for vår og høst hver for seg. 

Figuren under viser en liten nedgang i antall søkere til LIS1 stillinger de siste årene, etter flere år med tydelig økning, noe som gjør at tilbud og etterspørsel i noe større grad samsvarer med hverandre. Samtidig viser figuren at det fortsatt er en betydelig andel søkere som ikke får tilbud om LIS1-stilling. For tilsettingsrunden våren 2023 er andelen tilsatt 49 %. Leger med norsk utdanning blir i større grad tilsatt enn leger med utdanning fra EØS-området, som igjen i større grad blir tilsatt enn leger utdannet utenfor EØS-området. Mange av søkerne har utdanning fra utlandet.

Utvikling i søkere og tilsatte i LIS1-stillinger. Tilsettingsrunder fra våren 2013 til våren 2023.
Figur 2.1. Utvikling i søkere og tilsatte i LIS1-stillinger. Tilsettingsrunder fra våren 2013 til våren 2023.
Kilde: Helsedirektoratets stillingsportal for LIS1-stillinger. *Merk at det benyttes en sekundær y-akse for prosentandelen som tilsettes.   

Siste faglige endring: 20. oktober 2023