Hopp til hovedinnholdet

Grafisk profil

Finn profilveileder, fargepalett og fonter. Last ned logoer og designelementer.

Helsedirektorates profilhåndbok angir rett bruk av logo, typografi, farger og bilder. Profilen gjelder i alle flater og kanaler.

Logoer

Logoen finnes i horisontal og vertikal versjon – farger, negativ og svart-hvitt. Se side 4-9 i profilveilederen for riktig bruk av logoen.

  Norsk Engelsk Samisk Logosymbol
Office/Web JPG
PNG
SVG

JPG
PNG
SVG

JPG
PNG
SVG

JPG
PNG
SVG

Trykk

AI
APS

AI
EPS
AI
EPS
AI
​​​​​​EPS

Filformat

  • JPG: Komprimert format. Fungerer til web og presentasjoner.
  • PNG: Filformat uten kvalitetstap.
  • SVG: For web. Støtter animasjoner (todimensjonal grafikk).
  • EPS: Vektorbasert format, fritt skalerbart uten å tape kvalitet. Filene lagres i CMYK-format, og fungerer til trykk.
  • AI: Brukes i Adobe Illustrator og Adobe Indesign. Fungerer til trykk.

Farger

Hovedfarger

hovedfarger
stottefarger
statistikkfarger
tekstfarger

Typografi

Roboto er Helsedirektoratets profilfont. På flater eller i sytemer der Roboto ikke er tilgjengelig brukes Arial. Se side 17 i profilveilederen for riktig bruk av profilfontene.

Universell utforming

Alle trykksaker og webløsninger som publiseres av Helsedirektoratet skal være universelt utformet. Krav som skal støttes er kriteriesettene til Difi og WCAG 2.0.

Kontakt

hilde.mork@helsedir.no

Først publisert: 12.03.2015 Sist endret: 01.03.2018