Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Om API-tjenesten

Helsedirektoratet tilbyr en rekke datasett via HAPI (Helsedirektoratets API-tjeneste).

Helsedirektoratet publiserer alt innhold gjennom åpne API-er slik at det kan brukes og konsumeres av andre. Mesteparten av innholdet kommer fra helsedirektoratet.no. Innholdet har potensial til å skape merverdi for mange ulike tjenester. Innholdet kan inkluderes i applikasjoner og tjenester så lenge du følger kravene til bruk av Helsedirektoratets API.

Vilkår for bruk av Helsedirektoratets API

Innholdet fra Helsedirektoratets API-er kan gjenbrukes i ulike kanaler, for eksempel på nettsider, i mobile applikasjoner og i ulike IT-systemer som benyttes av klinikere (som elektronisk pasientjournal, elektronisk kurve og kvalitetssystemer).

Lisens

Du må følge vilkårene i Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Oppgi kilde

Du må angi Helsedirektoratet som kilde. Alt innhold som hentes fra Helsedirektoratet.no skal tydelig merkes. Merkingen skal være i samme størrelse som resten av teksten, og skal være godt synlig for publikum. Merkingen skal stå i tilknytning til innholdet.

Ikke framstå som Helsedirektoratet

Du har ikke lov til å lage tjenester/nettsider som fremstår som om de er laget av Helsedirektoratet.

Ikke endre faglig innhold

Du kan ikke endre det faglige innholdet slik at meningsinnhold endres.

Hold deg innenfor loven

Du har ikke lov til å bruke innholdet fra Helsedirektoratets API på sider med pornografisk eller rasistisk innhold, eller på nettsider som bryter norsk lov.

Hvilke formater er tilgjengelig?

Innholdet er tilgjengelig i JSON-format (med semantisk HTML), Markdown og HTML.

Hva slags innhold finnes?

  • Helsedirektoratets innholdstjenester: Innholdet på helsedirektoratet.no. Du finner blant annet nasjonale faglige retningslinjer, nasjonale faglige råd, pakkeforløp, rundskriv, tilskudd, rapporter, artikler og nyheter.

  • Covid-19: Antall innlagte på sykehus.

  • Helserefusjon: Åpne data for elektroniske pasientjournalsystemer.

  • Statistikk: Nasjonale kvalitetsindikatorer (NKI).

  • Legemidler: Tilgang til ATC-registeret og diverse spørringer mot andre legemiddelrelaterte data. Dataene er i all hovedsak hentet fra Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST) som forvaltes av Statens Legemiddelverk.

Tre grunner til at vi tilgjengeliggjør innhold

  • Effektivisering og innovasjon: Når data blir delt får vi bedre samhandling, mer rasjonell tjenesteutvikling og bedre offentlige tjenester. For Helsedirektoratet betyr dette at innholdet kan nå publikum via flere kanaler enn nettsidene.
  • Næringsutvikling: Næringslivet får mulighet til å utvikle nye tjenester, produkter og forretningsmodeller basert på tilgang til offentlig informasjon.
  • Et åpent og demokratisk samfunn: Tilgang til grunnlag for beslutninger og prioriteringer i offentlig sektor gir bedre mulighet til å etterprøve forvaltningen.

Helsedirektoratet har ikke erstatningsansvar

Tredjeparter står fritt til å konsumere vårt innhold på vilkårene nevnt over. Helsedirektoratet påtar seg imidlertid ikke ansvar for eventuelle økonomiske tap som måtte oppstå som følge av planlagt eller uforutsett driftsavbrudd eller endringer i API-ene.

Helsedirektoratet vil på sin side gi så mye forutsigbarhet som mulig og vil varsle planlagte endringer i god tid. Vi vil også informere om uforutsatte hendinger. Vi oppfordrer alle konsumenter av våre API-er om å abonnere på driftsvarsel for å holde seg oppdatert.

Fortell oss hvordan du bruker Helsedirektoratets API

Vi ber om at konsumenter av API-ene forteller oss om hvordan dere bruker det, slik at vi kan involvere dere ved større endringer. Dette er ikke et krav, men jo mer vi vet om hvordan innholdet brukes jo bedre innholdstjenester kan vi levere. Send en e-post til: HelsedirektoratetAPI@helsedir.no.

Har du spørsmål om API-tjenesten?

 Da kan du ta kontakt med oss på e-post: HelsedirektoratetAPI@helsedir.no.

Først publisert: 05.11.2021 Siste faglige endring: 10.11.2021 Se tidligere versjoner