Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Driftsmeldinger og produksjonsplan for API-tjenesten

Planlagte endringer og driftsavbrudd varsles her. Vi legger også ut uforutsett nedetid.

Kommende endringer

22. november 2022:  

  • Innholdstypen Pakkeforløp får nytt navn "Nasjonale forløp". Infotypen endres fra pakkeforlop til nasjonalt-forlop, men beholder samme kode 0007.
  • Innholdstypen Lovtekst med merknad får nytt navn "Lov- eller forskriftstekst med kommentar". Infotypen endres fra lovtekst-med-merknad til lov-eller-forskriftstekst-med-kommentar, men beholder samme kode 0045.
  • Innholdstypen Generisk normerende enhet vil ikke lenger eksponeres som infotypen "generisk-produkt", men som "generisk-normerende-enhet", kode 0069. Innholdstypen generisk-produkt vil fortsatt eksponeres som infotype "generisk-produkt" med kode 0024.
  • To nye innholdstyper for nasjonale forløp blir tilgjengelig: Aktivitet (kode 0070), Informasjon (kode 0071).
  • I innholdstypen Retningslinje vil relasjoner av typen "fil" i infobit.links bli fjernet. For å hente filvedlegg for retningslinjer bruk attributtet infobit.data.fil, slik det er satt opp for alle andre infotyper. Å hente fil fra infobit.data.fil ble produksjonssatt i september.

Nedetid

Start Slutt Beskrivelse Berørt

Produksjonssatte endringer

Dato og tidspunkt Hva Datasett Om endringen
15.09.22 19:00 Fil-vedlegg eksponeres som en lenke under attributtet infobit.data.fil Alle infotyper Hvis innholdet har en fil som vedlegg, vil lenken til filen ligge under infobit.data
30.08.22 19:00 Titler for infostrukturkanter vises nå under feltet "Tittel" Alle infotyper Vi viser nå tittelen på innholdet som er linket i en infostruktur for å forenkle feilsøking.
30.08.22 19:00 Lenker til vedlagte filer er tilgjengelige under infobit.data.fil  Alle infotyper Når innhold er vedlagt som en fil, tilgjengeliggjøres innholdet som en lenke.
14.12.21 19:00  Nytt navn for konferanser arrangement  Innholdstypen «konferanse» omdøpes til «arrangementer», og får enkelte endringer i attributter, se detaljer.

Først publisert: 05.11.2021 Sist faglig oppdatert: 19.10.2022 Se tidligere versjoner

Abonner på nytt eller oppdatert innhold