Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Driftsmeldinger og produksjonsplan for API-tjenesten

Planlagte endringer og driftsavbrudd varsles her. Vi legger også ut uforutsett nedetid.

Kommende endringer

Nedetid

Planlagt nedetid for API-et
StartSluttBeskrivelseBerørt
Ingen planlagt nedetid

Produksjonssatte endringer

Siste 10 endringer i API-et
DatoHvaDatasettOm endringen
08.12.2023Innhold med status "ekstern høring" eksponeres nå gjennom HAPI.

Dette gjelder infotypene:

"referanse"

"rad"

"retningslinje"

"kapittel"

"anbefaling"

"rapport"

"nasjonalt-forlop"

"pakkeforlop-anbefaling"

"horing"

"artikkel"

"faglig-rad"

"rundskriv"

"generisk-normerende-enhet"

HAPI eksponerer nå også innhold med statusen "ekstern høring". Det er viktig at konsumentene av HAPI tydelig viser statusen i frontend dersom de henter innhold med denne statusen.

23.03.22Nytt endepunkt for endringer i innholdet: GetChangesAlle infotyperEndepunktet GetChanges tar inn to input parametere: since og producerId. since er et DateTime objekt i yyyy-mm-dd format som definerer hvor langt tilbake i tid man vil hente endringer fra, det er knyttet til verdiene av attributtet sistImportertTilHapi, tidspunktet da innholdet var overført fra vårt CMS til API'et. producerId bestemmer hvilken kilde man vil hente endringer fra, f.eks. "0006" for Enonic, vårt CMS. Med parameteren producerId kan man gjøre mer spesifikke søk, som en ID til en retningslinje eller søke på "0006-0002" for å hente alle anbefalinger som er endret etter en gitt dato. Koder per innholdstype ligger her.
08.03.22Innholdstypen Generisk normerende enhet eksponeres som egen infotype "generisk-normerende-enhet", kode 0069Generisk normerende enhetInnholdstypene Generisk produkt og Generisk normerende enhet var eksponert som generisk-produkt med kode 0024, nå er disse typene adskilt.
22.11.22To nye innholdstyper for nasjonale forløp: Aktivitet (kode 0070), Informasjon (kode 0071)Aktivitet, InformasjonNye typer er tilgjengelig
22.11.22Relasjoner av typen "fil" i infobit.links i innholdstypen Retningslinje er fjernetRetningslinjeBruk attributtet infobit.data.fil for å hente filvedlegg for retningslinjer, slik det er satt opp for alle andre infotyper
22.11.22Innholdstypen Lovtekst med merknad har nytt navn "Lov- eller forskriftstekst med kommentar"Lovtekst med merknadInfotypen er endret fra lovtekst-med-merknad til lov-eller-forskriftstekst-med-kommentar, samme kode 0045
22.11.22Innholdstypen Pakkeforløp har nytt navn "Nasjonalt forløp"PakkeforløpInfotypen er endret fra pakkeforlop til nasjonalt-forlop, samme kode 0007
15.09.22Fil-vedlegg eksponeres som en lenke under attributtet infobit.data.filAlle infotyperHvis innholdet har en fil som vedlegg, vil lenken til filen ligge under infobit.data
30.08.22Titler for infostrukturkanter vises nå under feltet "Tittel"Alle infotyperVi viser nå tittelen på innholdet som er linket i en infostruktur for å forenkle feilsøking.
30.08.22Lenker til vedlagte filer er tilgjengelige under infobit.data.fil Alle infotyperNår innhold er vedlagt som en fil, tilgjengeliggjøres innholdet som en lenke.
14.12.21Nytt navn for konferanserarrangement Innholdstypen «konferanse» omdøpes til «arrangementer», og får enkelte endringer i attributter, se detaljer.

Først publisert: 05.11.2021 Siste faglige endring: 27.03.2023 Se tidligere versjoner

Abonner på nytt eller oppdatert innhold