Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kjerneattributter og spesifikke attributter

Alt innhold fra helsedirektoratet.no har de samme kjerneattributtene i API-et. De fleste innholdstypene har i tillegg spesifikke attributter.

Kjerneattributter

Alle innholdstyper har disse kjerneattributtene:

Feltnavn Type Beskrivelse
tittel string Attributtet angir tittel på et innholdsobjekt.
kortTittel string Attributtet angir kortversjon av tittel på et innholdsobjekt.
intro string Attributtet benyttes til å gi en kort oppsummering av innholdet.
tekst string Attributtet benyttes til brødtekst. Her skal det viktigste innholdet alltid ligge.
forstPublisert string Attributtet angir dato og tid for første publisering. Gis på formatet 2017-08-07T00:00
sistOppdatert string Angir når det sist har vært en endring. Kan være en mindre korrektur. Angis på formatet "03/12/2019 10:53:46"
sistFagligOppdatert string Attributtet angir dato og tid for for siste faglige endring. Gis på formatet "2017-08-07T00:00"
tema array<string> Tema kan være en Mesh Code
koder array<string> Attributtet benyttes til koder som beskriver innholdsobjektet. Aktuelle kodeverk er dokumentert her.
maalgruppe array<string> Attributtet benyttes til målgruppe for innholdsobjektet. Foreløpig lite brukt.
eier array<string> Attributtet angir hvilke etater som er eier av innholdet. Defaultverdi=Helsedirektoratet.
status string Angir om innholdet er gjeldende eller ikke
language string Attributtet angir hvilket språk innholdsobjektet er skrevet i. Default="no".
bidragsyter array<string> Attributtet angir hvilke etater som har bidratt til å lage innholdet.
bidragsytersrolle string Attributtet angir hvilken rolle de ulike etatene har hatt i arbeidet med innholdet.
arkivreferanse string Referanse til nummer i arkivet
data   Under data kommer alle spesifikke attributter knyttet til innholdstypen
tekniskeData: object Inneholder infoId, infoType og subtype
infoId string Unik ID til innholdet
infoType string Angir hvilken innholdstype innholdet er
subtype string Noe innhold er også kategorisert med subtype, men det er sjeldent.
links array her finner relasjoner til foreldre og barn og rotnode.

Spesifikke attributter

For å få oversikt over spesifikke attributter til innholdstypene anbefaler vi at du leser dokumentasjon av attributter i alle innholdstyper, utforsker API-et og ser på eksempelfiler (kommer snart).

Først publisert: 05.11.2021 Siste faglige endring: 05.11.2021 Se tidligere versjoner