Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Viktig endring om direkte oppgjør og refusjon til pasienter

Først publisert: 03.12.2020 Sist faglig oppdatert: 03.12.2020

Fra 1. januar 2021 må helseaktører ha avtale om direkte oppgjør med Helfo hvis pasienten skal få dekket utgifter til behandling. Dette er en endring i folketrygdloven som Stortinget vedtok 24. november.

Artikkelen er 238 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.
Gå til temaside Finansiering.

Alle fastleger og de fleste behandlere har direkte oppgjør i dag, og pasienten betaler da bare en fastsatt egenandel og eventuell egenbetaling for bandasjemateriell o.l.

Lovendringen innebærer at behandlere som gir helsehjelp med rett til refusjon fra folketrygden får plikt til direkte oppgjør med Helfo. Oppgjøret skal skje digitalt. Fram til nå har en del pasienter selv måttet kreve refusjon fra Helfo for helsetjenester hos behandlere uten direkte oppgjør.

Alle behandlere må heretter informere pasientene om de har direkte oppgjør med Helfo eller ikke. Pasienten er selv ansvarlig for å velge en behandler med direkte oppgjør. Etter helsepersonelloven § 6 har helsepersonell en plikt til ikke å påføre pasienten unødige kostnader. Av det følger en forventning om at behandlere opplyser pasienten om kostnader ved behandlingen på en slik måte at pasienten kan forstå og ta stilling til kostnadene.

"Dette er en forenkling av lovverket som styrker pasientenes rettigheter, og er mer effektiv for alle parter. Ingen pasienter behøver lenger å tenke på om de har råd til behandlingen. For behandlerne blir det mindre administrasjon og raskere oppgjør med en digital løsning. Helfo sparer også tid og kostnader i den nye ordningen, både fordi prosessene blir heldigitalisert og fordi det blir færre parter å forholde seg til. Oppgjøret skal nå skje mellom profesjonelle parter som har bedre rutine og kompetanse på slike oppgjør enn det pasientene har," sier avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet

Her kan du lese om Stortingets behandling av saken

Abonner på nytt eller oppdatert innhold