Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Viktig at kommunene ivaretar utviklingshemmedes behov

Først publisert: 20.04.2020 Sist faglig oppdatert: 20.04.2020

Kommunene har ikke anledning til å innføre generelle besøksforbud og lignende i hjemmene til personer med utviklingshemming.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

Helsedirektoratet har via Likestillings- og diskrimineringsombudet, NFU Norge og andre fått kjennskap til at enkelte kommuner har innført generelle besøksforbud og lignende i hjemmene til personer med utviklingshemming.

-Helsedirektoratet minner om at besøksbegrensning i private hjem, som for eksempel leiligheter som leies av personer med utviklingshemming i et bofellesskap, må skje basert på frivillighet og i dialog med tjenestemottakere og eventuelle pårørende, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

- Det er viktig å ivareta smittevernet, men den beste måten å gjøre det på er gjennom dialog og samarbeid. For enkelte er pårørende en viktig og nødvendig samarbeidspartner og ressurs når smittevernstiltak og tjenestetilbud skal planlegges, sier Guldvog.

Helsedirektoratet viser til anbefalinger om dette i vår veileder under avsnittet om smittevern i tjenester til personer med utviklingshemming.

Vi vil også minne om at barn som bor i barneboliger og liknende har rett til å se sine foreldre og at kommunen må legge til rette for dette.

Plikt til å gjøre individuelle vurderinger av tjenestebehov

Etter at smittevernstiltakene ble innført 12. mars, ble mange dagtilbud, avlastningstilbud og varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-plasser) stengt, og mange personer opplevde å få kutt i tjenestetilbudene sine. Dette hadde sammenheng med bl.a. karantene og sykdom blant ansatte, generelle smittevernhensyn og behovet for å bygge opp en beredskap.

Etter det Helsedirektoratet forstår, er bemanningsutfordringene i kommunene i ferd med å bedres, selv om det er noen regionale forskjeller.

-Helsedirektoratet minner om at kommunene må gjøre individuelle vurderinger av den enkelte pasient eller brukers tjenestebehov, blant annet for omsorg, avlastningstiltak og assistanse i den perioden andre tilbud er stengt. Kommunene har plikt til å dekke individuelle behov som oppstår på grunn av stenging av andre tilbud, sier helsedirektøren.

Helsedirektoratet har gitt anbefalinger om dette i veilederen under avsnittet om at kommunen må ha en plan for hjemmeboende i ulike faser av covid-19 epidemien.

Få varsel om endringer i veilederne

Nederst på forsiden i hver veileder kan du legge inn e-post adresse og få varsel på e-post hver gang vi oppdaterer eller legger inn nytt innhold i den aktuelle veilederen.

------------------

NB! Status for lovverk og anbefalinger om covid-19 kan endre seg raskt. Eldre nyhetssaker bør derfor ikke brukes som kilde til lovverk eller helsefaglige anbefalinger.

Informasjon til helsepersonell og andre profesjonelle aktører finner du på Helsedirektoratets koronaside.

Informasjon til befolkningen finner du på Helsenorge.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold