Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten, 1. tertial 2019

Først publisert: 28.06.2019 Sist faglig oppdatert: 28.06.2019

Ventetiden var stabil, andel fristbrudd økte og flere fikk behandling. Dette viser tall for 1. tertial 2019 som er rapportert fra spesialisthelsetjenesten til Norsk pasientregister.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Norsk pasientregister (NPR).

Ventetid

Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten var 58 dager og stabil fra i fjor. I somatisk sektor var ventetiden 60 dager, det samme som i fjor. Innen psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) gikk ventetiden ned. Ventetiden i TSB var vesentlig lavere enn i de andre sektorene.

Sektor 1. tertial 2018
(antall dager)
1. tertial 2019
(antall dager)
Somatikk 60 60
Psykisk helsevern for voksne 46 44
Psykisk helsevern for barn og unge 50 44
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 35 33
Alle sektorer 58 58

Tabell 1, gjennomsnittlig ventetid per sektor, Norge.

Fristbrudd 

Andel fristbrudd økte noe for alle sektorer. Fristbrudd betyr at pasienten ikke fikk påbegynt helsehjelp innen frist.

Sektor 1. tertial 2018
(antall dager)

1. tertial 2019
(antall dager)

Somatikk 1,9 2,1
Psykisk helsevern for voksne 1,1 1,4
Psykisk helsevern for barn og unge 1,7 2,1
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 1,3 2,8
Alle sektorer 1,8 2,0

Tabell 2, andel fristbrudd per sektor, Norge.

Aktivitet

Mer enn 1,1 million pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i 1. tertial 2019. Dette er en økning på 1,3 prosent fra 2018. Antall døgnopphold går ned, antall dagbehandlinger er omtrent uendret, mens antall polikliniske konsultasjoner økte.

I psykisk helsevern for voksne fikk over 98 500 personer behandling, en økning på 1,7 prosent fra året før. Det er en økning i antall oppholdsdøgn og i polikliniske konsultasjoner.

Over 39 000 pasienter fikk behandling i psykisk helsevern for barn og unge, en liten nedgang fra året før. Omtrent 5 prosent av befolkningen under 18 år fikk behandling i psykisk helsevern. 95 prosent av disse fikk poliklinisk behandling.

I tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) fikk nesten 24 000 personer helsehjelp, en liten økning fra året før. Innen TSB er det en nedgang i oppholdsdøgn og en økning i polikliniske konsultasjoner.

Sektor 1. tertial 2018
(antall dager)
1. tertial 2019 (antall dager)
Somatikk 1 111 533 + 1,3
Psykisk helsevern for voksne 98 573 + 1,7
Psykisk helsevern for barn og unge 39 055 - 0,5
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 23 714  + 0,6

 Tabell 3, antall pasienter per sektor, Norge.

Rapporter og notater aktivitetsdata somatisk sektor

Rapporter og notater aktivitetsdata psykisk helsevern og TSB

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold