Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vaksinering av helsepersonell

Først publisert: 21.10.2021 Sist faglig oppdatert: 21.10.2021

Vaksinering er frivillig. Ingen skal tvinges til å ta vaksine. Det betyr likevel ikke at det er akseptabelt å utsette pasienter og andre for smitterisiko på jobben.

Artikkelen er 45 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.
Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).
Helsepersonell som setter vaksine
Helsepersonell som setter vaksine (foto: Jason Baxter/Mostphotos)
 

Det skriver Helsedirektoratet i et brev som i dag har blitt sendt til alle landets kommuner i forbindelse med helsepersonell som ikke ønsker å vaksinere seg.

- Det er et lovkrav at kommunene skal levere forsvarlige helsetjenester, herunder å beskytte pasienter og ansatte mot smittefare. Helsedirektoratet legger til grunn at uvaksinerte ansatte i helse- og omsorgstjenesten utgjør en større fare for pasienter enn de som er vaksinert. Arbeidsgiver må imidlertid gjøre en grundig nødvendighetsvurdering, før man går videre med kartlegging av vaksinasjonsstatus og eventuelt tiltak overfor arbeidstakere som ikke ønsker å la seg vaksinere. I mange tilfeller kan kartlegging av vaksinasjonsstatus være det første steget, som grunnlag for videre vurdering, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Omplassering eller tiltak

Helsedirektoratet har mottatt flere henvendelser rundt arbeidsgivers anledning til å tilrettelegge arbeidssituasjonen på bakgrunn av ansattes vaksinasjonsstatus. Det etterspørres hvilket mulighetsrom som finnes og føringer for når det eventuelt kan være aktuelt å iverksette omplassering eller tiltak overfor uvaksinerte ansatte i helsetjenesten.
- Det er et viktig mål å skjerme sårbare pasienter fra smittefare. I et normalt år dør mange norske pasienter av sesonginfluensa, og årets influensasesong kan bli ekstra kraftig. Der man vurderer kartlegging av vaksinasjonsstatus og tiltak overfor uvaksinert helsepersonell gjennom vintersesongen, bør man på generelt grunnlag vektlegge både vaksinasjon mot Covid-19 og influensa, sier Espen Rostrup Nakstad.

Kan pålegge uvaksinerte arbeidstakere forsterkede tiltak

I brevet til kommunen står det blant annet at:

  • Der det er strengt nødvendig for å kunne tilby forsvarlige helsetjenester, er det grunnlag for å omplassere arbeidstakere som ikke ønsker å la seg vaksinere. Det kan også være anledning til å pålegge uvaksinerte arbeidstakere forsterkede tiltak som for eksempel ekstra smittevernutstyr ved nærkontakt med sårbare pasienter, dersom det anses nødvendig.
  • Ansatte som ikke ønsker å oppgi vaksinasjonsstatus, må anses som uvaksinert. Helsedirektoratet påpeker at også den enkelte ansatte har et individuelt ansvar til å yte forsvarlig helsehjelp, herunder å beskytte pasienter mot smittefare.
  • Dersom man bruker leverandører (entreprise) eller innleie, gjelder de samme kravene til forsvarlighet. Eksempelvis kan dette gjelde for ansatte i innleiebyråer for helsepersonell, rengjøringspersonale eller kantinemedarbeidere med pasientkontakt. Spørsmålet om vaksinasjonsstatus stilles da fra innleier til utleier og ikke til den enkelte arbeidstakeren. Innleier bør kontraktsfeste adgang til å innhente vaksinasjonsstatus.

Les brevet her

Abonner på nytt eller oppdatert innhold