Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tre nye kapitler i retningslinjen for bruk av antibiotika i sykehus revidert og publisert

Først publisert: 17.03.2021 Sist faglig oppdatert: 17.03.2021

Helsedirektoratet har i samarbeid med helsetjenesten revidert anbefalingene for bruk av antibiotika i sykehus mot endokarditt, urinveisinfeksjoner og infeksjoner i sentralnervesystemet.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus

Viktigste endringer kapittel for kapittel:

Endokarditt

Kapittelet om endokarditt (infeksjon i hjerteklaffer) er revidert og republisert.

Det er gjort en stor endring i oppbyggingen av kapittelet, anbefalingene for nativ og kunstig klaff er samlet - bortsett fra ulik behandlingslengde.

  • For «ukjent agens, nativ klaff» er kun ett regime med kloksacillin og lavdosert gentamicin anbefalt.
  • For «ukjent agens, kunstig klaff» anbefales også nå kun ett regime med kombinasjon av kloksacillin, vankomycin og lavdosert gentamicin uavhengig av tid etter operasjon.
  • Kapittelet inneholder også anbefalinger for Viridans-streptokokker, stafylokokker, enterokokker, HACEK, pacemaker infeksjoner og profylakse.

Urinveisinfeksjoner

Kapittelet om urinveisinfeksjoner er revidert og republisert. Det er gjort en stor endring i oppbyggingen av kapittelet.

  • Ukompliserte cystitter går ut og blir ivaretatt av retningslinjen for primærhelsetjenesten. Kapittelet inneholder anbefalinger for ABU, cystitt, pyelonefritt, prostatitt og urinveisinfeksjon med systemiske symptomer.
  • Anbefaling for urosepsis blir oppdatert i forbindelse med oppdateringen av sepsis-kapittelet.
  • Det er innført en ny diagnose/indikasjon: Urinveisinfeksjon med systemiske symptomer. Denne anbefalingen gjelder for pasienter med alvorlig infeksjon med mistenkt utgangspunkt i urinveier, men uten etablert organsvikt eller sepsis i henhold til Sepsis-3 kriteriene.
  • Anbefalingen omfatter også pasienter der innleggende lege mistenker urosepsis. Pasientene vil som regel overvåkes og behandles utenfor intensivenhet. Standard behandlingsregime for disse pasientene er ampicillin + aminoglykosid.

Infeksjoner i sentralnervesystemet

Kapittelet om infeksjoner i sentralnervesystemet er revidert og republisert. Det er gjort en stor endring i oppbyggingen av kapittelet, men få endringer når det gjelder terapivalg.

  • Fagnettverket har valgt å inkludere viral encefalitt og meningitt i behandlingsanbefalingene, da disse tilstandene kan være vanskelig å skille fra bakterielle infeksjoner i sentralnervesystemet når pasientene kommer til sykehuset.
  • Kryptokokkmeningitt er også tatt inn.
  • Det er utarbeidet anbefalinger for intratekal behandling som er aktuelt ved bakteriell meningitt eller ventrikulitt sekundært til cerebrospinalvæske-shunt, i tillegg til systemisk behandling.

Presentasjoner

Last ned presentasjoner av de tre reviderte kapitlene for å presentere for andre.

Pågående revisjon

Den nasjonale retningslinjen for bruk av antibiotika i sykehus er mye brukt og består av rundt 160 diagnoser/indikasjoner med flere underliggende anbefalinger. Nå er seks reviderte kapitler publisert.

Anbefalingene er utarbeidet i samarbeid med brede og kompetente fagnettverk. Se oversikt over medlemmer

Kapittelansvarlige fra redaksjonen i disse tre reviderte kapitlene har vært Torgun Wæhre (endokarditt), Bjørn Waagsbø (urinveisinfeksjoner) og Stina Jordal (infeksjoner i sentralnervesystemet).

Per Espen Akselsen leder det redaksjonelle arbeidet.

Gi innspill

Du kan gi innspill til det faglige innholdet i disse kapitlene fram til 1. august 2021. Alle innspill blir vurdert fortløpende av redaksjonen. Dersom det ikke er behov for umiddelbare endringer vil de bli lagt fram samlet for fagnettverkene etter 1. august 2021.

Følg prosjektet

Retningslinje for antibiotika i sykehus

Følg prosjektet

Ta kontakt med prosjektet (e-post)

Abonner på nytt eller oppdatert innhold