Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tilrettelegger for at partner kan være med før, under og etter fødsel

Foto: Doug Olson, Mostphotos

Foto: Doug Olson, Mostphotos

Først publisert: 23.03.2021 Sist faglig oppdatert: 23.03.2021

Fødeavdelinger bør legge til rette for at partner eller ledsager kan være til stede, innenfor smittevernfaglige rammer. Den gravide og hennes partner eller ledsager må bli godt informert om hvilke rutiner som er gjeldende ved sitt fødested. 

Artikkelen er 132 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.
Gå til temaside Svangerskap, fødsel og barsel.

Viktigheten av å ha med partner eller en nær pårørende under forberedelser til fødsel, under fødselen og i barselperioden er godt dokumentert.

Smittevernfaglige rammer

Samtidig kan smittespredning i sykehus raskt få svært alvorlige konsekvenser. Andre pasienter og helsepersonell kan bli smittet og havne i karantene, som igjen kan sette behandlingskjeden under press.

– Det er viktig at hver enkelt fødeavdeling går igjennom hvordan de best kan legge til rette for partners tilstedeværelse før, under og etter fødsel, med utgangspunkt i de lokale forholdene på sykehusene, smittetrykket lokalt og gjeldende smittevernregler, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Torunn Janbu.

Bruk av hurtigtest

Helsedirektoratet går ikke inn for systematisk bruk av hurtigtester for testing av alle fødende og partnere.

– Det benyttes allerede screening med spørreskjema ved innleggelser og besøk for å kunne vurdere om personer kan ha, eller kan ha vært utsatt for smitte av covid -19. Bruk av disse er også et råd overfor partner eller ledsager. I situasjoner, for eksempel der partners smittestatus ikke er avklart eller ved høy insidens ved lokale utbrudd, kan det være nyttig å supplere med en hurtigtest. Smitteverntiltakene må uansett overholdes, sier Janbu.

Der det vurderes å være behov for hurtigtest anvendes fortrinnsvis PCR hurtigtest, som har høyere sensitivitet enn antigen hurtigtest. Dermed er det mindre risiko for at testen er falsk negativ og mindre risiko for at noen slippes inn i sykehus med en Covid-19-infeksjon som ikke blir fanget opp ved testing. Smitteverntiltakene i helseforetakene må imidlertid fortsatt ivaretas.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold