Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tid til tjenestestart øker

Først publisert: 07.11.2019 Sist faglig oppdatert: 07.11.2019

Median tid til tjenestestart var 63 dager i 2. tertial 2019. Dette er en økning på én dag sammenliknet med samme periode i fjor.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Norsk pasientregister (NPR).

Utvikling

Tid til tjenestestart reduseres fra 2. tertial 2013 fram til 2016. I 2. tertial 2016 var median tid til tjenestestart på 60 dager, så øker den med én dag per år til 63 dager i 2. tertial 2019.

 

Graf utvikling 2. tert 2019.png

Figur, Utvikling i tid til tjenestestart i somatiske sykehus 2. tertial 2013 - 2. tertial 2019, Norge

Median tid til tjenestestart øker i Helse Vest, Sør-Øst og Nord og er stabil i Midt-Norge. Vi finner kortest tid til tjenestestart i Helse Nord (57 dager). I Helse Vest finner vi den lengste tiden til tjenestestart (77 dager).

Tjenestene med kortest median tid til tjenestestart

Tid til tjenestestart inkluderer både utrednings- og behandlingsprosedyrer. De største gruppene i utvalget er koloskopi, hjerteutredning (ultralyd av hjertet) og gastroskopi.

Tjenestene med kortest median tid til tjenestestart i andre tertial 2019 er:

 • koloskopi (28 dager)
 • gastroskopi (32 dager)
 • vevsprøve av spyttkjertel (36 dager)
 • Makuladegenerasjon, injeksjonsbehandling (40 dager)

Median tid til injeksjonsbehandling av makuladegenerasjon og vevsprøve av spyttkjertel øker noe fra 2. tertial 2018 til samme periode i 2019, mens den er stabil for koloskopi og reduseres for gastroskopi.

Tjenestene med lengst median tid til tjenestestart

 • Brystreduserende operasjon (gynekomasti), mann (337 dager)
 • Sykelig overvekt, utredning og operasjon (284 dager)
 • Håndledd, kikkhullsoperasjon (diagnostisk artroskopi) (282 dager)

Median tid til tjenestestart øker for disse tjenestene.

Fakta

 • Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at median tid til tjenestestart skal være et styringsmål. Målet er at median tid til tjenestestart skal reduseres i helseforetaket
 • Indikatoren tid til tjenestestart supplerer det ordinære målet for gjennomsnittlig ventetid til oppstart helsehjelp.
 • Tid til tjenestestart måler tiden fra sykehuset har mottatt en henvisning til en bestemt behandling eller undersøkelser utført. Det kan være flere grunner til at det kan gå noe tid fra henvisning til tjenestestart. For eksempel at det er forsøkt annen behandling først eller at sykehuset avventer sykdommens utvikling før behandlingen startes.
 • Både median og gjennomsnitt er mål som uttrykker middelverdier. Median betegner midtverdien av observasjonene, der halvparten av målingene er under og halvparten er over. Median er derfor mindre sårbar for ekstremverdier enn gjennomsnittet.
 • løsningen finnes statistikk for både median og gjennomsnitt i tillegg til antall ordinært avviklede.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold