Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tid til tjenestestart øker

Først publisert: 28.06.2019 Sist faglig oppdatert: 28.06.2019

Median tid til tjenestestart de første fire måneder av 2019 var 68 dager. Dette er en økning på fire dager sammenliknet med samme periode i fjor.

Artikkelen er 4 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Utvikling

Om man ser på utviklingen ved somatiske sykehus i 1. tertial i årene fra 2015 finner vi en reduksjon fram til 2017. I 2015 var median tid til tjenestestart på 68 dager, 62 dager i 2016, 59 dager i 2017, 64 dager i 2018 og 68 dager i 2019.

Utvikling tid til tjenestestart 1. tertial 2019, Norge
Utvikling i tid til tjenestestart i somatiske sykehus 1. tertial 2013 - 1. tertial 2019, Norge

Median tid til tjenestestart øker med seks dager både i Helse Sør-Øst og Helse Vest, er stabil i Helse Nord og reduseres med én dag i Helse Midt-Norge. Vi finner kortest tid til tjenestestart i Helse Nord (58 dager). I Helse Vest finner vi den lengste tiden til tjenestestart (78 dager).

Tjenestene med kortest median tid til tjenestestart

Tid til tjenestestart inkluderer både utrednings- og behandlingsprosedyrer. De største gruppene i utvalget er koloskopi, hjerteutredning (ultralyd av hjertet) og gastroskopi.

Tjenestene med kortest median tid til tjenestestart i første tertial 2019 er:

 • koloskopi (28 dager)
 • vevsprøve av spyttkjertel (28 dager)
 • gastroskopi (32 dager)
 • hjerteutredning (koronar angiografi) (33 dager)

Median tid til alle disse prosedyrene reduseres noe fra 1. tertial 2018 til samme periode i 2019.

Tjenestene med lengst median tid til tjenestestart

 • Brystrekonstruksjon med eget vev, kreft (280 dager)
 • Svette/rødme, behandling med operasjon (266 dager)
 • Utredning og operasjon av sykelig overvekt (264 dager)

Median tid til tjenestestart øker for disse tjenestene.

Fakta

 • Helse og omsorgsdepartementet har bestemt at median tid til tjenestestart skal være et styringsmål. Målet er at median tid til tjenestestart skal reduseres i helseforetaket
 • Indikatoren tid til tjenestestart supplerer det ordinære målet for gjennomsnittlig ventetid til oppstart helsehjelp.
 • Tid til tjenestestart måler tiden fra sykehuset har mottatt en henvisning til en bestemt behandling eller undersøkelser utført. Det kan være flere grunner til at det kan gå noe tid fra henvisning til tjenestestart. For eksempel at det er forsøkt annen behandling først eller at sykehuset avventer sykdommens utvikling før behandlingen startes.
 • Både median og gjennomsnitt er mål som uttrykker middelverdier. Median betegner midtverdien av observasjonene, der halvparten av målingene er under og halvparten er over. Median er derfor mindre sårbar for ekstremverdier enn gjennomsnittet.
 • løsningen finnes statistikk for både median og gjennomsnitt i tillegg til antall ordinært avviklede.

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold