Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Styrker kontrollen med innreisende

Foto: Vkstudio/Mostphotos

Foto: Vkstudio/Mostphotos

Først publisert: 10.03.2021 Sist faglig oppdatert: 10.03.2021

Nasjonalt kontrollsenter for innreisende utvider virksomheten fra veiledning til også å kontrollere at reisende følger karantenereglene. Mistanke om brudd på karantenereglene rapporteres til kommunelegene og Arbeidstilsynet.

Artikkelen er 144 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.
Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

Nasjonalt kontrollsenter for innreisende (National centre for control of travelers to Norway) ble opprettet 15. februar for å bidra til å redusere smitte inn til landet, gjennom å bistå kommunene med å følge opp de innreisende.

Kontrollsenteret startet med veiledning av de reisende. Kontrollsenteret har nå utvidet virksomheten til å kontrollere at reisende følger karantenereglene.

Mistanke om brudd på karantenereglene rapporteres til kommunelegene og Arbeidstilsynet, slik at disse kan iverksette lokale oppfølging. Kommunelegene vil få tilsendt informasjon om innlogging til rapporteringsløsningen.

Rapporteringen består i:

  • Informasjon til kommunelegen om hvem kontrollsenteret har vært i kontakt med
  • Informasjon om de reisende har forstått karantenereglene eller om det er mistanke om brudd
  • Informasjon når det er mistanke om at arbeidsgiver ikke har fulgt opp sine forpliktelser etter covid-19-forskriften og det er sendt melding til Arbeidstilsynet.

Kontakt per SMS og telefon

Kontrollsenteret kontakter de reisende per SMS og telefon. Kontrollsenteret sender ut automatiske tekstmeldinger til de som kommer til Norge. I disse tekstmeldingene vil de få informasjon på ulike språk om karantenereglene.

Les mer om SMS-ene og se oversikt over telefonnumrene som kontrollsenteret ringer fra.

Basert på smittevernfaglige vurderinger fra Folkehelseinstituttet og gjennom en samlet vurdering fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og kontrollsenteret utarbeides det med jevnlig en plan for oppfølging av de reisende.

Les mer om vurderingene.

Kontrollsenteret kontakter reisende basert på informasjonen som den reisende fyller ut i innreiseregistreringsskjemaet, og som den reisende selv oppgir. Dataene slettes etter 10 dager. Personellet ved kontrollsenteret har taushetsplikt etter helsepersonelloven.

Erfaringer så langt

Nasjonalt kontrollsenter for innreisende har siden oppstarten 15. februar gjennomført 12.000 samtaler og sendt 76.000 SMS-er.

Erfaringer til nå viser at det er stort behov for veiledning hos dem som kommer til landet. Helsedirektoratet etablerer en flerspråklig informasjonstelefon med oppstart 15. mars.

Mange av de som krysser grensen oppgir at de er unntatt fra karantene, selv om de skal ha karantene når de ikke er på jobb/fritidskarantene.

Mange oppgir også at de har unntak fra karantene på grunnlag at de har en kritisk funksjon i samfunnet, og vi ser at selv om definisjonen på kritisk samfunnsfunksjon er strammet inn, blir fortsatt tolket ganske vidt.

Yrkessjåfører som oppholder seg i Norge over tid og som ikke forstår norsk, har delt ulike erfaringer og utfordringer knyttet til testing og kunnskap om karantene. Helsedirektoratet har derfor tatt initiativ til å følge opp yrkessjåfører spesielt.

Organisering

Helsedirektoratet har det koordinerende ansvar for kontrollsenteret. Senteret etableres ved Helfo servicetjenester i Tønsberg.

Kontrollsenteret vil fra 16. mars ha 50 veiledere. Disse bruker norsk, engelsk, polsk, russisk, litauisk, rumensk, arabisk, urdu og somalisk når de ringer opp.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold