Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sterk kostnadsvekst for spesialisthelsetjenesten under pandemien

Diffust bilde av pasient i sykeseng som trilles inn på sykehus av leger.

Færre i døgnbehandling. Illustrasjonsbilde: Mostphotos.

Først publisert: 22.09.2022 Sist faglig oppdatert: 22.09.2022

Ny statistikk fra Helsedirektoratet viser en realvekst på rundt tre prosent i kostnadene til spesialisthelsetjenester hvert av årene 2020 og 2021 under pandemien – mot om lag 0,5 til 1 prosent årlig de forutgående årene.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Kostnadene til spesialisthelsetjenester var 167,2 milliarder kroner i 2021. Korrigert for prisvekst økte kostnadene reelt sett med 5,7 milliarder kroner, tilsvarende 3,4 prosent fra 2020.

 – Det er ingen tvil om at pandemien har vært ressurskrevende. Samtidig har helseforetakene fått kompensasjon for merkostnader knyttet til pandemiberedskap, økt innleie og høyere sykefravær, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet.

Realvekst på 7 prosent i kostnader til psykisk helsevern for barn og unge

Tallene fra Helsedirektoratet viser at det fra 2020 til 2021 var sterkere realvekst i kostnader til psykisk helsevern sammenlignet med tidligere år. Kostnadene til psykisk helsevern utgjorde 27,2 mrd. kroner i 2021, og realveksten fra 2020 var på 900 millioner kroner.

Årene før var realveksten i kostnader til psykisk helsevern om på lag 200 millioner kroner årlig.  Relativt sett var det mest vekst i kostnadene til psykisk helsevern for barn og unge, hvor realveksten var på 7 prosent. I det psykiske helsevernet for voksne var realveksten på 2,5 prosent fra 2020 til 2021.

- Dette stemmer med det vi har observert gjennom pandemien, hvor det har vært rapportert om et stort press på tjenestene, både i antall nye henvisninger og i økt ventetid i det psykiske helsevernet, sier Torgersen.

Pasientbehandlingen kostet mer i 2021 enn i 2019

Tall for sammenlignbare pasientbehandlinger, såkalte DRG- poeng, viser at et gjennomsnittlig sykehusopphold kostet 58 100 kroner i 2021, og kostnadene hadde økt med 10 prosent fra 2019, justert for prisvekst.  Lavere produktivitet skyldtes både høyere kostnader til pasientbehandling (pluss 8 prosent) og fortsatt lavere omfang av pasientbehandling (minus 2 prosent) i 2021 sammenlignet med 2019.

- Samtidig er det viktig å huske på at pandemien i perioder gjorde det umulig å opprettholde full drift. Det medførte blant annet at et stort antall planlagte operasjoner ble utsatt eller avlyst, sier Johan Torgersen.

Merkostnadene knyttet til pandemien er inkludert i kostnadene og er med på å forklare kostnadsveksten.

Helsedirektoratet har publisert nye tall for produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste. Nettsiden gir mer informasjon om produktivitetsutviklingen i somatisk spesialisthelsetjeneste i perioden fra 2017 til 2021, og viser også foretaksvise variasjoner i nivå og utvikling.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold