Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Smittevernråd for kirkevandringer og korsang til jul og nyttår

Illustrasjonsbilde. Foto: Moodywalk/Unsplash

Illustrasjonsbilde. Foto: Moodywalk/Unsplash

Først publisert: 03.12.2020 Sist faglig oppdatert: 03.12.2020

For å bidra til en trygg julefeiring har Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeidet nasjonale smittevernråd for kirkevandringer og fremføring av korsang.

Artikkelen er 242 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.
Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

Ifølge covid-19-forskriften er kirkevandringer definert som et arrangement. Det er tillatt med inntil 50 personer i kirken av gangen, og det er tillatt at nye deltagere kontinuerlig slippes inn når andre går ut. Merk at enkelte steder i landet gjelder strengere regler lokalt.

Det er tillatt med fremføring av sang og musikk under kirkevandringen.

Personer som arrangøren har bedt om fremføre korsang kan være tilstede i tillegg til de 50, forutsatt at de holder minst to meters avstand til øvrig publikum under hele arrangementet. Denne regelen gjelder frem til og med 15. januar 2021.

Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal heller ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede.

Smittevernråd

Smittevernrådene for kirkevandring og korsang bygger på de samme prinsippene som for andre arrangementer. Arrangementer, samlinger og aktiviteter (Fhi)

 • Syke personer skal ikke delta, selv med milde symptomer. Gi informasjon på forhånd til deltakere og oppdragstagere om at personer som mistenker at de kan være syke med det nye koronaviruset ikke skal komme.
 • Kirkerommet må være stort nok til at deltagere, som ikke er fra samme husstand, kan holde minst 1 meter avstand under hele vandringen. Som en tommelfingerregel kan man beregne 4 m2 per person.
 • Hvis deltagerne skal synge, bør de holde 2 meter avstand til andre som ikke er fra samme husstand.
 • Korister bør holde minst 2 meter avstand mellom hverandre og de skal holde minst 2 meter avstand til publikum.
 • Vandringen bør hvis mulig være enveiskjørt, med en inngang og en annen utgang for å unngå trengsel. Pass på områder der personer kan tenkes å samle seg, slik som ved sted for lystenning. Arrangør må også sikre at det ikke blir trengsel utenfor kirken av personer som venter på tur til å komme inn.
 • For å unngå trengsel kan vandringen gå over noe tid, og personer oppfordres til å legge tidspunkt for vandringen spredt i tid.
 • Begrens antallet sang – og musikkutøvere som trenger å være til stede.
 • Arrangør bør vurdere risiko for tilstrømning av store folkemengder, og om dette vil innebære en smitterisiko med trengsel utenfor kirken.
 • Arrangør bør vurdere hvor mange vakter og andre oppdragstagere som er nødvendig slik at smitteverntiltak blir ivaretatt.
 • Det bør være gode muligheter for å bruke hånddesinfeksjonsmiddel ved inngangen, ved steder der man tar på gjenstander (for eksempel ved lystenning) og ellers ved behov.
 • Ved eventuell utdeling av mat og drikke, må man passe på avstand og opprettholde god håndhygiene.
 • Det bør sikres sikre godt renhold, særlig på hyppig berørte kontaktpunkter og på toaletter hvis aktuelt.
 • Smitterisikoen kan være større i rom med dårlig ventilasjon. Det er tilstrekkelig med vanlig ventilasjon som til daglig brukes for bygget. Der det ikke finnes mekanisk ventilasjon, bør man lufte gjennom vinduer før og under arrangementet f.eks. hver halve time.
 • Det må etableres et system for registrering av kontaktinformasjon for evt. smittesporing i ettertid. Dette kan for eksempel gjøres ved at personer som ankommer kirken desinfiserer eller vasker sine hender, og skriver navn, kontaktinformasjon og tidspunkt i en loggbok. Opplysningene skal oppbevares i 14 dager.

Særskilte råd for kor og musikere

 • Det anbefales minst 2 meter avstand i alle retninger mellom personer som synger eller spiller blåseinstrumenter.

For øvrig vises det bransjens smittevernveiledere og Norsk musikkråds smittevernveileder for musikkøvelser (Norsk musikkråd)

Nasjonale og lokale råd

Dette er de nasjonale rådene for kirkevandringer og korsang. Kommunene kan vedta strengere råd lokalt. Sjekk derfor alltid om din kommune har egne råd i tillegg til de nasjonale.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold