Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Seks av ti er fornøyde med kommunale rustjenester

Først publisert: 04.11.2020 Sist faglig oppdatert: 04.11.2020

Brukerne av tjenestetilbudene i kommunene gir positive vurderinger av ansatte i tjenesten. Men det etterlyses mer involvering av og støtte til pårørende.

Artikkelen er 267 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.
Gå til temaside Rus og avhengighet.

En ny evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet gjennomført av KORUS Midt på oppdrag for Helsedirektoratet viser at brukerne gjennomgående gir positive vurderinger av ansatte i tjenesten, der relasjonene er preget av tillit, forståelse og respekt. Flertallet av de spurte brukerne har fått informasjon om tjenestene på en måte som de forstår, og opplever at de får hjelpen de trenger til rett tid. Men det etterlyses mer involvering av og støtte til pårørende.

– Dette er oppmuntrende funn, sier avdelingsdirektør Åste Herheim i Helsedirektoratet. – De kommunale tjenestene har blitt bedre på prioriterte områder som brukermedvirkning og hjelp til livsmestring. Det har stor verdi for brukerne. Samtidig er det nyttig for oss å se hva vi må arbeide med for å bli bedre, sier Herheim.

Bedring fra 2017

Sammenlignet med kartleggingen i 2017, viser kartleggingen fra 2019 bedring på flere områder. Brukerne rapporterer mer innflytelse på tjenestene de mottar, at de i større grad får hjelp i samsvar med behovene de har, hjelp til å mestre boforhold og økonomi, og til å komme i gang med meningsfulle fritidsaktiviteter. Brukerne gir også bedre vurderinger av oppfølging fra kommunen i etterkant av døgnopphold/rusbehandling.

Kan avhenge av personlige relasjoner

Jobb og utdanning, samt fysisk trening og ernæring/kosthold er også områder hvor mange brukere har fått for lite hjelp. Det samme angår hjelp til å etablere sosialt nettverk. Intervjuundersøkelsene viser at informantene har varierende erfaringer med hvor tilgjengelige de kommunale tjenestene er, og at tilgjengeligheten i praksis ofte kan avhenge av om man har en god relasjon med en eller flere kommunale ansatte.

Tre kartlegginger som ledd i evalueringen av opptrappingsplanen for rusfeltet

Kartleggingen er den andre av totalt tre kartlegginger av brukertilfredshet som et ledd i evalueringen av opptrappingsplanen for rusfeltet som KORUS Midt har gjennomført på oppdrag for Helsedirektoratet. Høsten 2019 svarte 1336 brukere i 45 kommuner på spørsmål om deres rusproblemer og erfaring med tjenestetilbudet i kommunen. Første kartlegging ble gjennomført i 2017 (der var det svar fra 491 brukere i 20 utvalgte kommuner).

Den siste vil bli gjennomført i 2021. I forlengelsen av den siste kartleggingen ble det også gjennomført to intervjuundersøkelser om erfaringer med kommunale tjenester blant eldre og yngre mennesker med rusmiddelproblemer. I alt 44 informanter ble intervjuet.

Les rapportene:

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold