Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rekvirenter er varslet om feil i resepter

Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Først publisert: 21.06.2024 Siste faglige endring: 21.06.2024

– Flere av de som er blitt kontaktet har allerede bekreftet at reseptene er rettet opp i, sier Jacob Holter Grundt, lege og fagdirektør i Helsedirektoratet.

Se Helsedirektoratets statusside for feilen i e-resept

I samarbeid med Norsk helsenett er det de siste dagene blitt jobbet målrettet for rette opp i nesten 2000 aktive resepter.  

Det var torsdag forrige uke Helsedirektoratet varslet helse- og omsorgstjenesten om en feil i e-reseptkjeden, som hadde ført til økt doseringshyppighet for enkelte legemidler. 

Alle som har rekvirert reseptene der det forekommer feil i doseringsinformasjonen, er blitt kontaktet. 

– Med tiltakene vi har iverksatt, antas pasientsikkerhetsrisikoen nå å være mye lavere enn den var da feilen ble oppdaget, sier Holter Grundt. 

Han kan likevel ikke utelukke at det fortsatt forekommer feil i resepter, og råder derfor sykehus, sykehjem og kommunale helse- og omsorgstjenester til oppmerksomhet ved gjennomgang av medikamentkurver og medisinkort, spesielt for legemidler som doseres sjeldnere enn daglig. Fagdirektøren oppfordrer tjenesten til å følge med på Helsedirektoratets informasjonsside om feilen i e-reseptkjeden.

Helsedirektoratet har også bedt behandlere som har skrevet ut reseptene som er berørt av feilen om å kontakte pasientene dette gjelder. 

– Er du pasient og urolig for om dette kan gjelde deg? Ta i så fall kontakt med din behandler, råder fagdirektøren. 

Norsk helsenett gjør nå en gjennomgang av andre systemer for å finne utgåtte kopier av reseptene med feilinformasjon i. Der slike oppdages vil det bli satt i verk tiltak for å sørge for at det ikke skjer uønsket gjenbruk av disse reseptene. 

– Jeg vil presisere at dette gjelder gamle resepter som ikke lenger er aktive. Dette er derfor ikke like kritisk på samme måte som det var med de nesten 2000 aktive reseptene, sier Holter Grundt. 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold