Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Råd til helse- og omsorgsinstitusjoner om besøk i julehøytiden

Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Først publisert: 11.12.2020 Sist faglig oppdatert: 11.12.2020

Jule- og nyttårsfeiringen står for døren, og mange som mottar helse- og omsorgstjenester vil få besøk eller ønske å dra hjem til pårørende, venner og familie.

Artikkelen er 229 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.
Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

Samtidig vet vi at beboere og pasienter i helse- og omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger ofte har en høy risiko å bli alvorlig syke av covid-19.

Tilrettelegg for besøk

Helse- og omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger må legge til rette for at beboere og pasienter kan få og/eller dra på besøk i tråd med nasjonale anbefalinger om private sammenkomster, men smittevernhensyn må ivaretas.

Helse- og omsorgstjenestene bør gi råd til beboere, pasienter og pårørende om hvilke besøk som vurderes som forsvarlige ut ifra smittesituasjonen. De må også få informasjon om hvilke smitteverntiltak de må følge.

Det er viktig å sikre at det er nok personell på jobb til å kunne ivareta dette, og beboere og pasienter som er ensomme i julehøytiden på grunn av mindre besøk enn normalt.

Oppdaterte råd og anbefalinger

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har i forbindelse med julen oppdatert de nasjonale rådene og anbefalingene om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner, omsorgsboliger og lignende:

Helsedirektoratets koronaveileder. Anbefalinger til kommunene

Folkehelseinstituttets koronaveileder

Dette er de nasjonale rådene og anbefalingene. Lokale helsemyndigheter kan ha egne anbefalinger basert på smittesituasjonen i lokalsamfunnet.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold