Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien

Først publisert: 25.03.2020 Sist faglig oppdatert: 25.03.2020

Helsedirektoratet har kommet med råd til helse- og omsorgstjenesten, slik at alle sykehus og kommuner skal likebehandle pasienter i Norge i den situasjonen vi nå befinner oss i.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

-Helse- og omsorgstjenesten har bedt oss om tydeligere prioriteringsråd for hvordan de best mulig skal behandle pasienter i Norge under koronapandemien. Målet er å gi helsepersonell og ledere overordnet støtte til krevende prioriteringsbeslutninger etter kriterier for nytte, ressurser og alvorlighet, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Notat fra Helsedirektoratet                                                      

Notatet om prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien er utarbeidet og utgitt av Helsedirektoratet.

Notatet gjelder fra publiseringsdato 25. mars 2020 til Helsedirektoratet kommer med ny informasjon.

Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien 25. mars 2020

Det har vært flere korte høringsrunder, hvor Helsedirektoratet har mottatt mange gode innspill fra sektoren, inkludert pasient- og brukerorganisasjoner.

Helsedirektoratet publiserte utkast til råd 19. mars 2020, hvor vi også ba om innspill på utkastet innen 23. mars

Målet er å slå ned pandemien

Målet med alle tiltakene som settes inn, er å slå ned pandemien. Helsetjenesten må være forberedt på at ressurssituasjonen i helsetjenesten vil bli utfordret. Det forventes en stor vekst i antall pasienter med covid-19.

Samtidig vil befolkningen ha sine vanlige helseutfordringer. Denne situasjonen vil gi ressursknapphet og stille krav til omstilling og krevende prioriteringer.

Dette vil innebære å nedprioritere pasienter som kan vente på behandling, det kan redusere kvaliteten på behandlingen, og at noen som i dag får behandling ikke vil få behandling.

Målet for helse- og omsorgstjenesten bør være å unngå smittespredning og øke kapasiteten til å ivareta alvorlig syke pasienter. 

Målet med notatet er å gi helsepersonell og ledere i helse- og omsorgstjenesten overordnet støtte til krevende prioriteringsbeslutninger. 

Notatet redegjør for verdigrunnlaget for prioriteringer og faglige råd i den aktuelle situasjonen.

 

--------------

NB! Status for lovverk og anbefalinger om covid-19 kan endre seg raskt. Eldre nyhetssaker bør derfor ikke brukes som kilde til lovverk eller helsefaglige anbefalinger.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold