Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Presset på allmennlegetjenesten øker

Pasienter og lege

ALIS- tilskot skal bidra til å dekke kommunane sine meirkostnader når dei lagar ALIS-avtale. Foto: Mostphotos.

Først publisert: 03.03.2022 Sist faglig oppdatert: 03.03.2022

Kapasiteten i fastlegeordningen fortsatte å gå ned i fjerde kvartal 2021. Det mangler plasser på fastlegers lister og det mangler fastleger til å betjene lister, i hele landet. Et lyspunkt er at 493 flere ville inngå avtale om å bli allmennlege i spesialisering (ALIS) i 2021 enn året før.

Det kommer frem i Helsedirektoratets Oppfølging av Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 - Kvartalsrapport 4. kvartal 2021

Antallet innbyggere uten fastlege økte i 4. kvartal i 2021 med 19 847, til 138 453 listeinnbyggere. Samtidig synker antallet ledige plasser på liste med fastlege til 75 558, noe som gjør det vanskeligere å bytte fastlege. Per 1. februar i år sto 150 000 innbyggere uten fast lege, og viser at den negative utviklingen fortsetter i det nye året.

– Fastlegeordningen er en nasjonal ordning som skal sikre gode og likeverdige legetjenester til hele befolkningen uavhengig av bosted. Rapporten slår bl.a. fast at kostnaden ved ikke å tilføre allmennlegetjenesten tilstrekkelige og kraftfulle tiltak, på sikt kan bli høyere for samfunnet som helhet og ikke minst for den enkelte pasient, sier helsedirektør Bjørn Guldvog

Andelen listeinnbyggere uten fast lege varierer mellom kommuner. Per desember 2021 hadde 71 kommuner over 10 prosent av listeinnbyggerne på liste uten fast lege. 

Behov for forsterket innsats

Veksten i antall fastleger er altfor lav, og i tillegg viser tallene siste kvartal en svak nedgang i andelen ubesatte lister med en vikar som dekker opp. Dette kan være en tilfeldighet, men det kan også være en indikasjon på det mange melder om; at redusert tilgjengelighet til vikarer også er en økende utfordring. 

– Vi får stadig flere bekymringsmeldinger fra kommuner og statsforvaltere om utfordringer med å rekruttere og beholde fastleger. Vi fortsetter arbeidet med forsterket innsats og opplevelse av hast, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Samtidig som det må legges til rette for at de etablerte fastlegene blir værende, må arbeidet med å gjøre fastlegeyrket attraktivt for de unge fortsette for fullt. Det er forventninger til at et helt nytt legevaktstilskudd, implementering av introduksjonsavtaler (søknadsfrist 15. mars) og ny nasjonal ALIS-ordning vil bidra til bedring både for nyutdannede og veletablerte allmennleger.

Oppmuntrende vekst

En gledelig utvikling er den økte interessen for å inngå avtaler om å bli allmennlege i spesialisering (ALIS). I tillegg til tilskudd gitt via ALIS-Vest og ALIS-Nord-prosjektene, har antall utbetalte tilskudd til ALIS-avtale økt fra 71 tilskudd i 2020 til 564 tilskudd i 2021. Dette er en betydelig vekst. Økt forutsigbarhet og trygghet under spesialistutdanningen kan, sammen med andre tiltak, bidra til at flere unge leger velger allmennmedisin som karrierevei.  

– Det er svært gledelig at flere kommuner engasjerer seg i og tilrettelegger for allmennleger i spesialisering. Sammen med andre tiltak kan dette gi gode rammer rundt det å starte opp som fastlege. Vi må raskt finne løsninger, som sikrer at befolkningen også i fremtiden har en god og velfungerende allmennlegetjeneste i framtiden, sier Guldvog.

Les mer om handlingsplan for allmennlegetjenesten

Abonner på nytt eller oppdatert innhold