Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pakkeforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge i barnevernet

Først publisert: 24.08.2020 Sist faglig oppdatert: 24.08.2020

Målet med pakkeforløpet er at barn og unge i barnevernet blir kartlagt og utredet for eventuelle psykiske vansker og rusmiddelproblemer i helsetjenesten, slik at de kan få nødvendig helsehjelp ved behov.

Artikkelen er 3 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Pakkeforløpet retter seg mot alle barn og unge under 18 år som mottar hjelp fra barnevernet, og unge som mottar ettervern fra barnevernet inntil fylte 23 år.

Pakkeforløpet inneholder blant annet:

  • beskrivelse av ansvar, oppgaver og samarbeid mellom den kommunale barnevernstjenesten, kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten for barn og unge. 
  • råd til hvordan samarbeidet innrettes, slik at tjenestene sammen sikrer tidlig kartlegging og utredning av barn i barnevernet.
  • beskrivelse og aktiviteter som sikrer medvirkning og informasjon til barn og deres familier.

Pakkeforløpet er utarbeidet av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og  Helsedirektoratet. En arbeidsgruppe med representanter fra brukerorganisasjoner, fagmiljøer og relevante tjenester innen barnevern, psykisk helse og rus har bidratt i utarbeidelsen av pakkeforløpet.

Målgruppen er ansatte i barnevernet og ansatte i kommunale helse og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. Barn og deres familier er også målgruppe i form av at pakkeforløpet gir informasjon om hva som kan forventes av barneverntjenesten og helsetjenesten.

Pakkeforløpet kan startes/iverksettes i alle faser av en barnevernssak, men har hovedfokus på undersøkelsesfasen.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold