Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Øker kompetansen om ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser

skjermdump av nettside som viser tre illustrasjonsfigurer

Skjermdump av nettsiden https://www.adhdautismetourettes.no/

Først publisert: 10.11.2023 Sist faglig oppdatert: 10.11.2023

En ny nettside skal øke kompetansen om ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser, som autisme og Tourettes syndrom.

Fagfolk kan komme opp i mange dilemmaer ved utredning av ADHD. For eksempel forekommer ADHD ofte samtidig med andre tilstander som det kan være vanskelig å oppdage, eller den som utreder kan bli usikker på om funksjonssvikten er stor nok til å sette en diagnose.

– Mange med ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser opplever manglende mestring, som igjen bidrar til utvikling av psykiske og fysiske plager og lidelser. Gode utredninger kan bidra til mer presis diagnostikk og bedre tiltak. Det kan øke livskvaliteten og gi en bedre hverdag. Vi håper at denne nettsiden skal bidra til økt kompetanse, bedre forståelse og gi gode praktiske råd, sier avdelingsdirektør Torunn Janbu i Helsedirektoratet.

Gode eksempler gir gode refleksjoner

For å gjøre materialet klinikknært, finnes det ulike fiktive pasient-historier som blir drøftet av klinikere på nettsiden. Innholdet kan brukes i undervisning og som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon.

– De ulike pasienthistoriene viser på en god måte det sammensatte bildet av ressurser og svakheter vi som jobber i klinikken ofte ser hos denne pasientgruppen. Diskusjonen mellom klinikere kan bidra til gode refleksjoner rundt de diagnostiske vurderingene vi ofte står i som klinikere, og ikke minst kan det brukes som en opplæringsressurs til fagpersonell, sier overlege Ann Christin Andersen ved BUP Volda.

Tilpasset informasjon til barn og pårørende

På nettsiden finnes også informasjon om utredningsprosessen rettet mot barn og unge og deres pårørende.

Her kan de få informasjon om hva som inngår i en utredning av ADHD, slik at det blir mer forutsigbart og de får muligheten til å forberede seg.

Nasjonalt pasientforløp

I 2021 publiserte Helsedirektoratet et kapittel om ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser i Nasjonalt pasientforløp for psykiske lidelser hos barn og unge. I den forbindelse ble også det som handler om utredning av barn og unge i Nasjonal faglig retningslinje for ADHD revidert.

Nettsiden springer ut fra dette og er utviklet av Regionale enheter for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i samarbeid med ADHD Norge. RBUP Øst og Sør, og Betanien sykehus har også bidratt. Helsedirektoratet har gitt midler til å utvikle nettsiden.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold