Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nytt oppdrag til Holden-utvalget

Foto: Mostphotos/Nataliya Nazarova

Foto: Mostphotos/Nataliya Nazarova

Først publisert: 03.02.2021 Sist faglig oppdatert: 03.02.2021

Helsedirektoratet har gitt utvalget, som ledes av professor Steinar Holden, et nytt oppdrag med å vurdere hvordan samfunnsøkonomien påvirkes av strategier og tiltak for håndtering av covid-19-pandemiden.

Artikkelen er 182 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.
Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

-Mange av tiltakene som iverksettes har store konsekvenser. For å få et godt og helhetlig beslutningsgrunnlag, trenger vi vurderinger av hvordan ulike strategier og tiltak vil kunne påvirke samfunnsøkonomien, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Vurderingene til Holden-utvalget vil inngå som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for valg av tiltak fremover, både på kort sikt og i tiden fremover med effekt av vaksinasjonsprogrammet.

Mandat Holden-utvalget III (pdf)

Regjeringens fremtidsscenarier

Holden-utvalget skal i dette oppdraget vurdere hvordan samfunnsøkonomien påvirkes av strategier og tiltak som ligger i regjeringens tre scenarier for covid-19-pandemien fremover.

Regjeringen opererer med et optimistisk scenario, et mellom-scenario og et pessimistisk scenario. De tre scenarioene, som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har gitt innspill til, viser at det er stor usikkerhet om forløpet for smitte, smitteverntiltak og norsk økonomi gjennom 2021.

Regjeringens fremtidsscenarier for pandemien (regjeringen.no)

Medlemmer i utvalget

Leder professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo, Pål Sletten og Olav Slettebø fra Statistisk Sentralbyrå, Preben Aavitsland og Trygve Ottersen fra Folkehelseinstituttet, og Erik Magnus Sæther fra Oslo Economics.

Sekretariatsressurser fra Finansdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet og bistand fra representanter fra Arbeids- og sosialdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. 

Tidligere rapporter

Se tidligere samfunnsøkonomiske vurderinger utarbeidet av utvalg ledet av Steinar Holden.

Samfunnsøkonomiske vurderinger av smitteverntiltak (covid-19)

Abonner på nytt eller oppdatert innhold