Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nye takstendringer legger til rette for målrettet oppfølging av alle pasienter på fastlegenes liste

Først publisert: 08.04.2020 Sist faglig oppdatert: 08.04.2020

Koronaepidemien krever en stor omlegging av fastlegenes arbeid da de i mindre grad kan møte pasientene sine fysisk. For å sikre at alle pasientene får den oppfølgningen de trenger, gjøres takstsystemet mer fleksibelt ved bruk av e-konsultasjon og innføring av nye takster.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

De nye takstendringene

Endringene i takstforskriften trer i kraft 6. april og vil gjelde fram til 1. september 2020 (lovdata.no). Helse- og omsorgsdepartementet har innført en ny takst for systematisk risikokartlegging som legger til rette for at legene skal kunne gi oppsøkende helsehjelp til de mest sårbare pasientene. Det tillates nye takst-kombinasjoner ved bruk av e-konsultasjon og åpnes opp for at hjelpepersonell hos fastlegene kan utføre prosedyrer under veiledning av legen.

Det åpnes også for video- og e-konsultasjon mellom fastlege og helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og/eller ambulansepersonell.

Pasienter som er i målgruppen for oppsøkende helsehjelp skal ikke betale egenandel når legen tar kontakt.

Mer målrettet oppfølging

Målet med endringene er å legge til rette for målrettet oppfølging av alle pasienter på fastlegenes liste i nåværende situasjon. Det er særlig behov for oppmerksomhet på pasienter med kroniske sykdommer som trenger systematisk oppfølging, og på alle som har særlig risiko for alvorlig Covid-19-sykdom.

For mer informasjon om de enkelte takstendringene, se helfo.no.

Helsedirektoratet har utarbeidet faglige anbefalinger til fastlegene for:

Abonner på nytt eller oppdatert innhold