Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ny toppledergruppe i Helsedirektoratet

Bjørn Guldvog, helsedirektør.

Bjørn Guldvog, helsedirektør.

Først publisert: 26.01.2024 Siste faglige endring: 26.01.2024

Nå er det klart hvem som skal sitte i helsedirektør Bjørn Guldvogs ledergruppe. Det nye Helsedirektoratet vil bestå av ni divisjoner, hvorav en av topplederjobbene ikke er besatt. Jakten på denne personen er allerede i gang.

Artikkelen er 113 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

– Vi har fått på plass en sterk, faglig dyktig og kompetent ledergruppe bestående av personer med ulike erfaring og kompetanse som det nye Helsedirektoratet trenger. De har blant annet erfaring som helsepersonell, teknologikompetanse, juss, samfunnsvitenskapelig kompetanse og økonomi, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektoratet jobber for å fremme helse og mestring og er pådrivere for bærekraftige, sammenhengende og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Vi samordner Helse-Norge om felles retning for digitalisering.

Divisjonsdirektørene starter i stillingene 1. april, når ny organisering av Helsedirektoratet trer i kraft. Frem til da gjelder interimorganiseringen med divisjonene i det gamle Helsedirektoratet og det tidligere Direktoratet for e-helse.

Åtte av ni på plass

Det er nå klart hvem som blir nye divisjonsdirektører i Helsedirektoratet.

  • Divisjon for folkehelse og forebygging: Linda Granlund (ph.d.)
  • Divisjon for kommunale tjenester og beredskap: Helen Brandstorp (spesialist i allmennmedisin og ph.d.)
  • Divisjon for spesialisthelsetjenester: Stillingen skal lyses ut
  • Divisjon for digital transformasjon: Lucie Aunan (Master of Management og IT-ingeniør)
  • Divisjon for metode og informasjonsforvaltning: Bente Andersen Sundlo (master i bibliotek- og informasjonsvitenskap)
  • Divisjon for analyse, IT og kommunikasjon: Jan Arild Lyngstad (sivilingeniør og Executive MBA)
  • Juridisk divisjon: Anne Louise Valle (jurist)
  • Divisjon for helseøkonomi og personell: Sissel Husøy (exam.oecon. og Master of Management)
  • Divisjon for virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling: Nina Aulie (cand.mag.)

De navnene som er satt på divisjoner og avdelinger er midlertidige, men vi skal finne gode beskrivende navn på alle enhetene i hele organisasjonen innen den skal være i funksjon fra 1. april.

I tillegg til de nye divisjonsdirektørene, sitter de assisterende helsedirektørene Mariann Hornnes, Olav Valen Slåttebrekk og Espen Rostrup Nakstad også i toppledelsen i Helsedirektoratet.

Kun én stilling i den nye ledelsen er inntil videre ubesatt.

– Stillingen som divisjonsdirektør for spesialisthelsetjenester skal lyses ut, fordi sammensetningen av avdelinger i den nye divisjonen er spisset, og spesialisthelsetjenester er et område ingen divisjonsdirektører har hatt som sitt primærområde i den forrige organiseringen, forklarer Guldvog.

Spennende lederstilling

Den nye spesialistdivisjonen består av avdelinger som skal jobbe med blant annet fagutvikling og organisering av spesialisthelsetjenester, i tillegg til internasjonalt helsesamarbeid og legemidler og biomedisin.

Guldvog håper og tror ansvarsområdet i den nye divisjonen vil friste mange dyktige fagfolk til å søke.

– Vi skal nå jobbe med å få ut en utlysning så raskt som mulig, sier Guldvog.

Helsedirektoratet har fått nye oppgaver

Helsedirektoratet fikk fra 1. januar nye oppgaver innen digitalisering, utvikling av helse- omsorgstjenester og folkehelsearbeid fra 1. januar.

Det skjedde ved at Helsedirektoratet ble slått sammen med Direktoratet for e-helse og overtok oppgaver fra Folkehelseinstituttet. Samtidig ble helseregistrene flyttet fra Helsedirektoratet til Folkehelseinstituttet, og det nye Direktoratet for medisinske produkter overtok ansvaret for legemiddelberedskap og områdene blod, celler og vev.

Bakgrunnen for endringene var at regjeringen i mai 2023 besluttet å omorganisere Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk 

Guldvog sier at Helsedirektoratet skal fremme helse og mestring og være en pådriver for bærekraftige, sammenhengende og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Jeg tror den nye ledergruppen er godt sammensatt for å håndtere dette på en god måte.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold