Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ny sektorveileder til utredningsinstruksen for å bidra til bedre vurdering av konsekvenser for liv og helse

Foto: Mostphotos

Først publisert: 23.09.2021 Sist faglig oppdatert: 23.09.2021

Helsedirektoratet har utviklet en ny veileder, for at offentlige virksomheter bedre skal kunne vurdere konsekvensene for liv og helse, når de gjør samfunnsøkonomiske analyser.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Forslag til veileder er nå ute på høring Fristen for å gi innspill er 1. oktober 2021.

-Politikere og myndigheter tar beslutninger som påvirker folks helse hver eneste dag. Vårt mål er at veilederen skal hjelpe offentlige virksomheter til bedre å kunne vurdere og vektlegge konsekvenser for liv og helse, enten de gjør forenklede analyser eller fullstendige samfunnsøkonomiske analyser, sier Olav Valen Slåttebrekk, assisterende direktør i Helsedirektoratet.

Kronikk i Dagens medisin 23. september: Kan god helse verdisettes? (dagens medisin.no)

Felles måleenhet

I forslaget til veileder bruker Helsedirektoratet måleenheten kvalitetsjusterte leveår (QALY, Quality Adjusted Life Years). QALY kan brukes til å vurdere om et tiltak påvirker befolkningens helse enten tiltaket påvirker forventet levetid, helserelatert livskvalitet eller begge deler. Og QALY kan brukes på tvers av ulike sektorer uavhengig av hvilke forhold som utgjør helserisikoen.

Kan god helse måles?

Spørsmålet er om kan helse tallfestes og måles.

-Vi mener vi må våge det, men vi ønsker debatt om hvordan det best kan gjøres, sier Valen Slåttebrekk.

Hen mener også at det er god grunn til å være skeptisk til om helse kan verdisettes.

-Vi mener likevel det er riktig å våge mer måling og verdisetting av helse. Og dermed legge grunnlaget for å kunne gjøre systematiske og konsistente analyser av helsekonsekvenser i alle samfunnssektorer. Alternativet kan være at ulike taleføre særinteresser får uforholdsmessig innflytelse, mens andre grupper kommet til kort.

-Samtidig må vi være bevisste på at risikoen i en slik utvikling er at lett målbare ting får en større tyngde i beslutningsgrunnlaget. Det er derfor viktig å vise frem både begrensningene og skjevhetene som kan oppstå. Men denne risikoen må ikke være en hindring for å jobbe mot et bedre opplyst beslutningsgrunnlag, avslutter han.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold