Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Norsk pandemiregister er opprettet og i drift i rekordfart

Først publisert: 31.03.2020 Sist faglig oppdatert: 31.03.2020

I dag starter sykehusene registrering til Norsk pandemiregister for å kunne følge forløpet av alle pasienter med bekreftet covid-19 i norske sykehus.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

Registeret er etablert gjennom en utvidelse av dagens Norsk intensivregister, som allerede 11. mars inkluderte registrering av covid-19-pasienter som får intensivbehandling. 

Registeret utvides nå til å omfatte alle pasienter som legges inn på norske sykehus med bekreftet smitte med koronavirus.

Formålet med Norsk pandemiregister er tredelt.

  • Registeret skal gi grunnlag for rapport tilbake til deltagende sykehus og til sentrale helsemyndigheter om virksomheten ved norske intensivenheter og om epidemiutbrudd.
  • Registeret skal utarbeide faglige kvalitetsindikatorer for virksomheten i norske intensivenheter og for virksomhet knyttet til epidemiutbrudd.
  • Registeret skal legge til rette for forskning relatert til intensivvirksomhet og epidemiutbrudd.

Norsk pandemiregister er et viktig verktøy for å få oversikt over alle sykehusinnleggelser som følge av koronavirus.

Rapportene fra pandemiregisteret kan benyttes av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i deres daglige oppdateringer og analyser. Norsk pandemiregister vil også gi verdifull kunnskap om sykdommen covid-19 som kan brukes til å bedre pasientbehandlingen gjennom analyser og forskning.

Norsk pandemiregister samler opplysninger om alle pasienter i spesialisthelsetjenesten med sykdom covid-19. Registeret vil inneholde opplysninger om mulige årsaker til smitte av korona, om pasienten gjennom jobben er særlig utsatt for smitte, liggetid på sykehus, tidligere og aktuell helsetilstand, funn ved innkomst, behandlingstiltak og overlevelse.

Det er mulig å reservere seg dersom man ikke ønsker at egne opplysninger skal inngå i Norsk pandemiregister. De som er registrert kan be om innsyn i opplysningene som er lagret, retting og sletting.

Helse Bergen HF er dataansvarlig for registeret.

Les mer om Norsk pandemiregister på nettsidene til Helse Bergen 

Les mer på korona-sidene til regjeringen. Norsk pandemiregister er opprettet og i drift i rekordfart

Abonner på nytt eller oppdatert innhold