Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonalt innsatsteam skal hjelpe kommunene med testing og smittesporing

Innsatsteamet har allerede bistått flere kommuner rundt om i landet med testing og smittesporing.  Illustrasjonsfoto: Bermix Studio/Unsplash

Innsatsteamet har allerede bistått flere kommuner rundt om i landet med testing og smittesporing. Illustrasjonsfoto: Bermix Studio/Unsplash

Først publisert: 09.03.2021 Sist faglig oppdatert: 09.03.2021

Et team på 90 helsearbeidere står klare til å rykke ut til landets kommuner for å håndtere smitteutbrudd.

Artikkelen er 141 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.
Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

Mange kommuner mangler personell til det krevende arbeidet landet står i med testing og smittesporing. Derfor har Helsedirektoratet nå opprettet en nasjonal innsatsgruppe på 90 helsearbeidere som kan bistå med å håndtere smitteutbrudd over hele landet.

Personellet er kvalitetssikret av et bemanningsselskap og har gjennomført kurs i testing, smittesporing og smittevern.

– Vi oppfordrer alle kommuner og helseforetak som trenger personell til testing, smittesporing, isolasjon og karantene å bruke dette nasjonale innsatsteamet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Takknemlig ordfører

Innsatsteamet har allerede bistått flere kommuner rundt om i landet med testing og smittesporing. Rana kommune i Nordland har ansatt fire personer fra teamet for å teste innreisende på grensestasjonen i Umbukta.

– Vi er veldig glade for hjelpen vi får fra teamet. Kommunen ville ikke greid å bemanne teststasjonen i Umbukta uten at det hadde gått utover arbeidet med smittesporing og vaksinering, sier ordfører Geir Waage i Rana kommune.

Trenger du helsepersonell nå?

Har din kommune behov for personell til testing og smittesporing, kan du ringe 404 07 998 eller sende epost til nasjonalthelsepersonell@helsedir.no

Du fyller også ut et skjema som du sender til bemanningsbyrået:

Personell, kompetanse og rekruttering - Helsedirektoratet

Hvem lønner personellet?

Kommunene ansetter og lønner innsatspersonell som tilkalles. Disse lønnsutgiftene får kommunene dekket av staten som koronautgifter. Lengden på de midlertidige ansettelsene kan variere, alt etter behovet i den enkelte kommune.

Noen oppdrag kan innebære at innsatspersonellet må reise til kommunen og bo der en periode, mens andre oppgaver kan løses digitalt fra hjemmekontoret.

– Det er lurt om kommunene har tenkt gjennom praktiske spørsmål knyttet til ansettelseskontrakt og eventuelt bolig på forhånd, sier Lars Jacobsen, daglig leder i bemanningsbyrået Randstad Care.

Det er dette selskapet som har kvalitetssikret det nye innsatsteamet.

Nasjonalt innsatspersonell koordineres av Helse Vest i samarbeid med Helsedirektoratet.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold