Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Webinar for norsk intensivpersonell om covid-19 epidemien

Først publisert: 04.03.2020 Sist faglig oppdatert: 04.03.2020

Helsedirektoratet inviterer til webinar for norsk intensivpersonell om covid-19 epidemien 9. mars 2020. Her gjennomgås det pågående utbruddet av covid-19 med vekt på konsekvenser for intensivavdelingene.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

Møtet var opprinnelig planlagt som et fysisk møte, men grunnet korona-situasjonen, vil det bli gjennomført som et webinar.

Det vil ikke bli anledning til å møte opp fysisk.

Formål

Gjennomgå det pågående covid-19 utbruddet og hvilke konsekvenser dette har for beredskap (inkludert lokaler, personell og utstyr) og pasienthåndtering i intensivavdelingene.  

Målgruppe

Anestesileger, ledere og klinisk personell ved intensivavdelingene i Norge. Annet interessert helsepersonell.

Program

10.00-10:15: Velkommen. Oversikt over informasjonskanaler for covid-19. v/ Torunn Janbu, avdelingsdirektør, avdeling Spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet

10:15-10:45: Planscenario covid-19-epidemien: Belastning på sykehus og intensiv. v/ Preben Aavitsland, overlege Folkehelseinstituttet

10:45-11:15: Rapportering av covid-19 pasienter til Norsk Intensivregister (NIR). v/ Eirik Alnes Buanes, leder Norsk intensivregister

11:15-11:30: Pause

11:30-11:50: Epidemiplanlegging: Praktisk eksempel fra et stort sykehus. v/ Hans Flaatten, overlege og professor Haukeland Universitetssykehus

11:50-12:10: Epidemiplanlegging: Praktisk  eksempel fra et lite sykehus. v/ Svein Arne Monsen, overlege anestesiavdelingen Helgelandssykehuset, Sandnessjøen 

12:10-12:35: Beredskap på sykehus: Tilgjengelig lokaler, utstyr og personell. v/Espen Rostrup Nakstad, senterleder Nasjonalt CBRNe-senter

12:35-13:00: Tilgjengelighet av legemidler: Oppdatert status for sykehus. v/Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør Statens legemiddelverk

13:00-14:00: Pause

14:00-14:25: Erfaringer fra covid-19 pasienter innlagt i sykehus. v/ Giacomo Grasselli, overlege og professor intensivavdeling, Milano, Italia  

14:25-14:50: Retningslinjer for behandling av akutt lungesviktsyndrom – ARDS. V/ Jon Henrik Laake, overlege anestesiavdelingen, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

14:50-15.05: Pause

15:05-15:25: Smitteverntiltak: Mistenkt og bekreftet covid-19 i sykehus. v/ Nina Kristine Sorknes, seniorrådgiver Folkehelseinstituttet

15:25-15:50: Beredskapssituasjonen for intensivtransport. v/ Christian Busko, avdelingsleder luftambulanseavdelingen, Oslo Universitetssykehus

15:50-16:00: Avslutning. v/Sverre Harbo, seniorrådgiver, avdeling Spesialisthelsetjenester Helsedirektoratet

Kontaktperson

Seniorrådgiver Ingunn Løvstad Sørensen, avdeling spesialisthelsetjenester

Abonner på nytt eller oppdatert innhold