Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Meldeordningen etter § 3-3 i spesialisthelsetjenesteloven avvikles

Først publisert: 14.05.2019 Siste faglige endring: 14.05.2019

​​​​​​​Stortinget har vedtatt endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 3-3, som innebærer at Meldeordningen i spesialisthelsetjenesten avvikles.

Artikkelen er 4 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Lovendringene knyttet til Meldeordningen trer i kraft den 15. mai 2019, og meldeplikten etter spesialisthelsetjenesteloven §3-3 blir opphevet. Helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, skal ikke lenger sende melding til Helsedirektoratet.

Meldeordningen for hendelser som har ført til eller kunne ha ført til betydelig personskade på pasient, har vært forvaltet av Helsedirektoratet.

Stortinget vedtok 10. april å avvikle meldeordningen (stortinget.no).

Stortingets vedtak om avvikling innebærer at Helsedirektoratets oppgaver knyttet til forvaltningen av selve meldeordningen opphører. Rent konkret er dette knyttet til mottak, klassifisering og oppfølging av meldinger

Fortsatt melde alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon

Helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak, skal fortsatt varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Med alvorlige hendelse, menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko, jfr spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a.

Om meldeordningen

Meldeplikten har vært lovregulert i spesialisthelsetjenesteloven paragraf 3-3 av 24. juni 2011. 

Via Meldeordningen har institusjoner innen spesialisthelsetjenesten sendt anonyme meldinger til Helsedirektoratet om hendelser som har, eller kunne ha, ført til betydelig skade på pasienter. Direktoratet har mottatt om lag 10 000 slike meldinger årlig.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold