Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Lokale tiltak og en mer effektiv vaksinestrategi

Foto: Tetiana Strilchuk/Mostphotos

Foto: Tetiana Strilchuk/Mostphotos

Først publisert: 07.04.2021 Sist faglig oppdatert: 07.04.2021

Det ligger en klar gevinst i å slå ned og holde smitten nede med lokale tiltak, og begrense tiltaksbyrden i områder med lav smitte. Det er også viktig at vaksinestrategien innrettes mer effektivt. Det konkluderer Holden-utvalget i del 2 av sin tredje rapport om samfunnsøkonomiske vurderinger av håndteringen av covid-19-pandemien.

Artikkelen er 110 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.
Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

Rapport: Covid-19 – Samfunnsøkonomiske vurderinger, tredje rapport, del II (pdf)

- Utfra en samfunnsøkonomisk vurdering er det mye å tjene på å gjøre gode valg også mot slutten av pandemiperioden. Det gjelder både for innretting av tiltak og utforming av vaksinestrategi. Det ligger en klar gevinst i å slå ned og holde smitten nede med lokale tiltak, og begrense tiltaksbyrden i områder med lav smitte, skriver Holden-utvalget i sin hovedkonklusjon.

Utvalget har vurdert vaksinestrategien og tilrår en sterkere prioritering av områder med vedvarende høyt smittetrykk enn dagens fordeling. Både modellberegningene og de teoretiske konklusjonene støtter opp under dette.

Utvalget mener det fortsatt er behov for å holde smittenivået nede med nødvendige tiltak.

- En betydelig reduksjon i tiltaksnivå kan først skje når større befolkningsgrupper er vaksinert. På et visst tidspunkt før vaksineringen er fullført vil det være riktig å slippe opp på smitteverntiltak i betydelig grad. Det er behov for nærmere analyser av når dette bør skje.

Utvalget understreker at det er viktig å innrette smitteverntiltakene mest mulig effektivt og løpende veie nytte mot kostnad. Rapporten inneholder et prioriteringskart og nytte-kostnadsvurderinger av smitteverntiltak.

- Ved nedtrapping av tiltak bør man først fjerne dem som har størst tiltaksbyrde i forhold til smitteverneffekten. Man bør samtidig vurdere økt målrettet bruk av massetesting og økt bruk av munnbind.

Mandatet

Holden-utvalget utfører sitt arbeid på oppdrag for Helsedirektoratet. Vurderingene til utvalget inngår som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for valg av tiltak på kort og lang sikt.

Holden-utvalget skulle i dette oppdraget vurdere hvordan samfunnsøkonomien påvirkes av strategier og tiltak som ligger i regjeringens tre scenarier for covid-19-pandemien fremover.

Les mer om mandatet: Nytt oppdrag til Holden-utvalget (03.02.2021)

Medlemmer i utvalget

  • Professor Steinar Holden, Universitetet i Oslo (leder)
  • Pål Sletten og Olav Slettebø, Statistisk Sentralbyrå
  • Preben Aavitsland og Trygve Ottersen, Folkehelseinstituttet
  • Erik Magnus Sæther, Oslo Economics

Sekretariatsressurser fra Finansdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet og bistand fra representanter fra Arbeids- og sosialdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Tidligere rapporter

Se tidligere samfunnsøkonomiske vurderinger utarbeidet av utvalg ledet av Steinar Holden.

Samfunnsøkonomiske vurderinger av smitteverntiltak (covid-19)

Abonner på nytt eller oppdatert innhold