Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Lanserer ny statistikk for aktivitet i allmennlegetjenesten

Først publisert: 06.03.2020 Sist faglig oppdatert: 06.03.2020

I dag lanserer Helsedirektoratet nye visninger av statistikk på helsedirektoratet.no. Her kan man se aktivitet utført av landets fastleger innen utvalgte områder. Senere vil disse visningene utvides med statistikk som viser aktivitet og pasientforløp på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

Økt kunnskap om tjenesten

Olav Isak Sjøflot, direktør for avdeling helseregistre i Helsedirektoratet
Olav Isak Sjøflot, direktør for avdeling helseregistre i Helsedirektoratet

- De nye statistikkvisningene vil, etter hvert som de utvikles og berikes, gi fastleger, kommuner og nasjonale myndigheter et verktøy som vil bidra til kvalitetsutviklingen i allmennlegetjenesten og god forvaltning og kunnskap om tjenesten, sier Olav Isak Sjøflot, direktør for avdeling helseregistre i Helsedirektoratet. 

Aktivitet hos fastlegene

Statistikken som er lansert i dag, viser tall på nasjonalt, fylkesvis og kommunalt nivå for følgende aktiviteter hos fastleger:

Statistikken bygger i første omgang på fastlegens takstbruk og er hentet fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Tall vises for Norge, fylke og kommuner. Personvernet er ivaretatt og det vil ikke være mulig å knytte resultatene til individuelle pasienter eller leger. Statistikken oppdateres månedlig og gir mulighet til å følge utvikling i tjenesten over tid og suppleres med ytterligere statistikk etter hvert som vi får sammenstilt relevante data fra KPR, NPR og Fastlegeregisteret.

Torgeir Hoff Skavøy, nestleder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA)
Torgeir Hoff Skavøy, nestleder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA)

Samarbeid med NFA og SKIL

Helsedirektoratet har utarbeidet, og vil videreutvikle, statistikkvisningene i tett dialog med SKIL (Senter for Kvalitet i Legekontor) og Norsk forening for allmennmedisin (NFA).

- Vi har et godt samarbeid med Helsedirektoratet og føler oss trygge på at løsningen vil videreutvikles slik at den blir et verdifullt verktøy for den enkelte lege og legekontor i sitt arbeid med intern kvalitetsutvikling. Ivaretagelse av enkeltlegers vern og beskyttelse har stått sentralt, sier Torgeir Hoff Skavøy, nestleder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA).

Grunnlag for kvalitetsarbeid

Statistikken som publiseres i dag representerer et utrykk for aktivitet i tjenesten, og er ikke å anse som noe form for kvalitative indikatorer. Målet med statistikken er at fastlegene skal få bedre datagrunnlag om egen praksis og at pasienter og pårørende får innsikt i aktivitet i allmennlegetjenesten i sitt fylke og sin kommune. Videre skal løsningen gi kommunale myndigheter en bedre oversikt over aktivitet i allmennlegetjenesten i sin kommune og nasjonale myndigheter vil få bedre tilgang til nasjonale data.

Videre arbeid

Statistikk som nå er publisert for allmennlegetjenesten er basert på data fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). KPR inneholder data fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester.

Senere i 2020 vil det komme statistikk som viser aktivitet og pasientforløp på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten. I tillegg jobbes det videre med en påloggingsløsning der fastlegene kan logge seg på og se data for egen praksis og utvikling over tid. 

Neste store steg er å tilgjengeliggjøre statistikk basert på sammenstilling av data fra KPR, Norsk pasientregister (NPR) og Fastlegeregisteret. Data i KPR bygger per i dag på refusjonsdata fra Helfos database for kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR-databasen), samt omsorgsdata (IPLOS) fra kommunene. NPR inneholder informasjon om alle pasienter som har fått eller venter på behandling i spesialhelsetjenesten. Fastlegeregisteret gir en oversikt over fastlegeordningen og viser tilknytningen mellom fastleger og innbyggere.

Å sammenstille data fra ulike kilder vil gi oss muligheten til å følge pasienter på tvers av tjenestenivåene. Dette vil bidra til bedre innsikt i samhandlingen i helsetjenesten avslutter Olav Isak Sjøflot, direktør for avdeling helseregistre i Helsedirektoratet. 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold