Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kvalifiseringstiltak for første kull med ELTE-utdannede starter i november 2018

Først publisert: 06.09.2018 Sist faglig oppdatert: 06.05.2019

Kandidater utdannet ved ELTE-universitetet i 2016 (og 2015) får nå tilbud om å delta i kvalifiseringstiltak som kan føre frem til norsk autorisasjon som psykolog.

Helsedirektoratet har, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, utarbeidet kompletterende tiltak for ELTE-studenter som hadde påbegynt utdanningen ved ELTE før Helsedirektoratet endret godkjenningspraksis høsten 2016. Tiltaket skal føre fram til norsk autorisasjon som psykolog.

Programmet strekker seg over 14 måneder, med 12 måneders klinisk praksis under forsterket veiledning, i tillegg til teorikurs, se nærmere beskrivelse i artikkel om kvalifiseringsprogram og rapport om kompletterende tiltak i tidligere nyhetssaker om ELTE. Alle detaljene er ennå ikke på plass, men i samarbeid med universitetene, de regionale helseforetakene og Psykologforeningen jobber vi med å detaljere programmet.

Introkurs november

Det planlegges et introduksjonskurs for første kull medio november 2018. Deretter starter kullet i veiledet praksis fra primo desember 2018.  Kandidatene må si ifra innen 10. september om de vil inn i ordningen. Dersom man velger å ta imot tilbudet om oppstart denne høsten, er det forventet at man fullfører hele tiltaket til praksisdelen er sluttført. 
 
Helseforetakene har etablert særskilte praksisplasser til dette kullet, og Helsedirektoratet vil snarlig fordele disse. I møte våren 2018 med representanter for ELTE-kandidatene, ble det formidlet at det var ønskelig at kandidater som allerede har en stilling på arbeidssted som kan brukes som praksisplass, skal få fortsette der. Helseforetakene har meldt inn hvilke av disse plassene som er knyttet opp mot kandidater som allerede er ansatt i det enkelte foretak. De kandidatene som er målgruppe for første kull, og som allerede har stilling som omgjøres til praksisplass, vil altså bli tilbudt å fortsette i den plassen. Det ble videre uttrykt ønske om at kandidater med omsorgsansvar for små barn skal få geografisk prioritering. Det var også et ønske fra representantene at prioriteringsrekkefølgen for øvrig bør være basert på søknadstidspunkt, slik at den som søkte lisens/autorisasjon først vil kunne velge praksissted først.

Helsedirektoratet skal etter at kandidatene har meldt seg, så langt det lar seg gjøre tilby en plass i geografisk nærhet til dagens bosted. Målgruppen for tiltaket vil bli løpende orientert og det kommer mer informasjon senere. De kandidater som nå velger å takke nei til tilbud om oppstart i tiltaket høsten 2018 av andre grunner enn fødselspermisjon vil ikke kunne regne med å få et nytt tilbud i de to neste puljene.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold