Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Krevende å være ung pårørende

Ung unge på bibliotek.

Unge pårørende vurderer sin psykiske helse som nokså mye dårligere en ungdom generelt. (Foto: Corbis).

Først publisert: 19.04.2023 Siste faglige endring: 19.04.2023

18 prosent av unge mellom 16 og 25 år er pårørende til noen med alvorlig fysisk eller psykisk sykdom, funksjonsnedsettelse eller rusavhengighet. Unge pårørende vurderer sin psykiske helse som nokså mye dårligere en ungdom generelt. De største negative konsekvensene er sosiale forhold, og unge pårørende opplever mye stress og dårlig samvittighet. De vurderer sjansene sine til å få et godt og lykkelig liv som dårligere enn ungdom flest.

Artikkelen er 313 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Dette er noen av funnene i Nasjonal pårørendeundersøkelse 2022, som publiseres av Helsedirektoratet i dag. Rapporten skal bidra til mer innsikt i og kunnskap om hvordan unge pårørende lever livene sine, hvordan de opplever sin situasjon og hvilke behov de har.

Noen av de problemstillingene som belyses i rapporten er:

  • Hvordan håndterer og balanserer unge pårørende sin rolle i spagat mellom ansvar og frihet, mellom forpliktelse til familien og utvikling av selvstendighet?
  • Hva slags omsorgsansvar har unge pårørende og hvordan opplever de sin rolle?
  • Hvordan påvirker pårørenderollen livskvalitet og psykisk helse?
  • Hvilke tiltak kan bidra til at unge pårørende kan leve gode liv, oppleve livskvalitet og hva kan forebygge utenforskap?

En mestringsstrategi

- Unge pårørende viser betydelig evne til å tilpasse seg situasjonen og mestre livssituasjonen sin. Det å bidra med omsorg og ta ansvar overfor personen som er syk eller de rundt, er en mestringsstrategi i seg selv, sier seniorrådgiver Jacqeline Sæby i Helsedirektoratet.

De positive konsekvensene av dette er at mange føler økt egenverdi, eller opplever at de får større forståelse, kompetanse og livserfaring. Noen opplever at de blir tidlig voksne, ansvarsfulle og selvstendige. Mange føler også at de får mer kontroll på situasjonen ved å gi omsorg.

Det er også negative sider ved å være ung pårørende. Mange tilpasser seg på en måte som fører til at de forminsker seg selv og legger lokk på egne følelser, behov og plass i familien. De tar overdrevent hensyn til den som er syk og de rundt, og selv små oppofrelser kan få store konsekvenser på lang sikt. Rollen som pårørende har også konsekvenser for det sosiale livet og fellesskap med andre.

Oppleves som en belastning

Unge pårørende har et stort behov for å være involvert, å bli regnet med, og å få informasjon. Samtidig trenger de å bli skjermet og de trenger at rollene i familien til en viss grad forblir intakte. Det kan oppleves som en belastning når man får en foreldrerolle overfor egne foreldre.

- I møte med helsetjenesten er det særlig betydningsfullt for unge pårørende at tjenesten både ivaretar dem individuelt for egne behov, samtidig som tjenesten bør ha et helhetlig familieperspektiv der alle i familien blir sett og hjulpet, Jacqeline Sæby.

Pårørendeundersøkelsen gir en god innsikt i hvordan unge pårørende lever sine liv og hvordan de opplever situasjonen og hvilke konsekvenser det er å være pårørende.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold