Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kommunene må opprettholde varetransport og vei-infrastruktur

Først publisert: 16.03.2020 Sist faglig oppdatert: 16.03.2020

Helsedirektoratet presiserer i brev til kommunene at infrastrukturen på samferdselsområdet må opprettholdes på en slik måte at kritiske samfunnsfunksjoner som varetransport, forsyningssikkerhet og tiltak for å holde veinettet åpent ikke hindres.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

Flere kommuner har satt i verk tiltak som begrenser transport, etter at det ble innført karantene for reisende som ankommer fra utlandet.

Lokale bestemmelser

Helsedirektoratet presiserer at lokale bestemmelser i kommunene ikke må hindre at personer som er unntatt fra karanteneplikten kan utføre samfunnskritiske funksjoner, som transport og forsyningssikkerhet. Det gjelder for eksempel:

  • Varetransport og nødvendig drift av veinett må kunne gjennomføres
  • Fergepersonell (både de som jobber på fergene og på fergekaiene), brøyte/driftspersonell og de som jobber på Vegtrafikksentralene må kunne utføre oppgavene sine
  • Toaletter langs veiene bør holdes åpne med forsterket og hyppigere renhold

Følgende grupper er unntatt fra karanteneplikten:

  • Personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, skal ikke i karantene når de reiser til og fra arbeid.
  • Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra karantenebestemmelsene, når de er i arbeid eller reiser til og fra arbeid. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.
  • Personer som er omfattet av unntakene, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer. 

Les brevet til kommunene

------------------

NB! Status for lovverk og anbefalinger om covid-19 kan endre seg raskt. Eldre nyhetssaker bør derfor ikke brukes som kilde til lovverk eller helsefaglige anbefalinger.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold