Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom bør opprettholde normal aktivitet

Helsedirektoratet ber om at kommunene opprettholder normal aktivitet i det lovpålagte tilbudet til gravide, barn og unge i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Skolestartsundersøkelse i første trinn.

Skolestartsundersøkelse i første trinn.

I forbindelse med ny oppblomstring av koronasmitte oppfordrer Helsedirektoratet kommunene til å ikke å bruke ansatte i helsestasjon, svangerskapsomsorg, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom til dette arbeidet jf. anbefaling i direktoratets veileder «Koronavirus – beslutninger og anbefalinger»).

Barn og ungdom skal kunne komme til en tilgjengelig tjeneste som samarbeider med barnehage og skolen, og ivaretar et folkehelseperspektiv i tråd med Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og nødvendige smitteverntiltak.

Helseminister Bent Høie presiserte også på pressekonferansen 12. august at personell fra skolehelsetjenesten og helsestasjonen ikke skal omdisponeres til smittetesting og smittesporing.

Den regjeringsoppnevnte koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge under covid-19-pandemien beskriver en bekymring for barn og unges situasjon. Koordineringsgruppens statusrapporter presiserer blant annet betydningen av å ha et tilgjengelig tilbud i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom, og gjelder spesielt de utsatte barna.

 

24. august 2020: tilføyd "og nødvendige smitteverntiltak"; 26. august presisert at dette også gjelder svangerskapsomsorgen 

Først publisert: 19.08.2020 Sist faglig oppdatert: 19.08.2020