Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helsepersonell kan ikke kreve gebyr av pasientene ved timebestilling

Mann med briller som betaler med mobiltelefonene på et legesenter

Helsepersonell kan ikke kreve gebyr av pasientene ved timebestilling

Først publisert: 23.04.2024 Siste faglige endring: 23.04.2024

Helsedirektoratet presiserer at det ikke er adgang til å kreve gebyrer eller egenbetaling av pasientene, utover det som er fastsatt i regelverket.

Pasientens egenandeler og egenbetaling er uttømmende regulert i lov og forskrift. For eksempel regulerer folketrygdloven § 5-4 med tilhørende forskrift dette for leger. Helsepersonell kan ikke pålegge pasienten andre utgifter enn hva som følger av regelverket.

Helsedirektoratet vil også presisere at det ikke er hjemmel for å kreve pasientbetaling for mottak eller behandling av henvendelser på SMS eller internett.

Det har ikke betydning om det er behandleren selv eller en tredjepart som mottar betalingen.

Mange legekontor har avtaler med en tredjepart som leverer betalingsløsninger for dem, og disse leverandørene har altså ikke anledning til å kreve slike gebyrer.

Alle former for timebestilling skal være gratis, enten bestillingen skjer på Helsenorge, telefon, SMS eller via andre kanaler.

– Helsedirektoratet har over flere år informert om gjeldende regler for pasientbetaling, men får fortsatt henvendelser fra brukere, media og tilsynsmyndigheter om at helsepersonell krever slik egenbetaling av pasientene, sier avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet

Mer informasjon om bruk av gebyr ved timebestilling

Avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet utendørs med grønne trær i bakgrunnen
Avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold