Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helsedirektoratet, FHI og Virke definerer kjøpesenter og varehus

Foto: Everything/Mostphotos

Foto: Everything/Mostphotos

Først publisert: 28.01.2021 Sist faglig oppdatert: 28.01.2021

I samarbeid har Helsedirektoratet og FHI - med innspill fra Virke - utdypet innholdet i forskriften nærmere når det gjelder begrepene varehus og kjøpesentre.

Artikkelen er 188 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.
Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

Regjeringen besluttet 27. januar å ta inn varehus i bestemmelsene om stenging i de 25 østlandskommunene i covid-19-forskriften, med ikrafttredelse 28. januar.

Pressemelding fra regjeringen (regjeringen.no) 

Kraftige tiltak i østlandskommuner. Spørsmål og svar fra regjeringen (regjeringen.no)

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vurderer at den smittevernfaglige begrunnelsen for stenging av kjøpesentre også vil gjøre seg gjeldende for varehus.

Det avgjørende er at varehus på samme måte som kjøpesenter er egnet til å tiltrekke seg større mengder av mennesker, særlig over kommunegrenser.

Helsedirektoratet har i dag fått innspill fra Virke om at det er usikkerhet om hva kjøpesenter og varehus i forskriften omfatter.

Varehus og kjøpesenter

I samarbeid har Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet - med innspill fra Virke – utdypet innholdet i forskriften nærmere når det gjelder begrepene varehus og kjøpesenter.

Kjøpesenter er en samling av flere selvstendige eller enkeltstående butikker og virksomheter i en bygning eller et bygningskompleks med felles senteradministrasjon. Senterets størrelse er ikke avgjørende. Også såkalte nærsentre er omfattet. Butikker og virksomheter som har egen inngang mot gateplan, må også holde stengt.

Varehus er enkeltstående større butikker som kan tiltrekke kunder fra et større omland, på samme måte som et kjøpesenter. Det vil være en stor butikk, typisk med mange avdelinger og/eller et bredt vareutvalg.

Varehus kan selge ulike varer eller være spesialisert innen én bransje. Det betyr at for eksempel møbelvarehus må holdes stengt.

For å anses som et varehus må det være av en viss størrelse (anslagvis over 4000 kvm), ha kaféer eller lignende sosiale samlingspunkt eller oppfattes som en attraktiv destinasjon.

Endringer i nyhetssak 

6. februar 2021 kl 19.30: Justeringer:

Tilføyd "virksomheter" i tillegg til butikker.

Fjernet: "Senteret vil som regel ha felles inngang, og flere leietagere innen butikkhandel. Senteret vil typisk være av en slik størrelse og karakter at det har potensial til å tiltrekke seg trafikk fra omkringliggende kommuner."

Satt inn: "Senterets størrelse er ikke avgjørende. Også såkalte nærsentre er omfattet. Butikker og virksomheter som har egen inngang mot gateplan, må også holde stengt."

29. januar 2021 kl. 12: Setning fjernet:

Butikker med egen inngang mot gateplan, og som ikke er et varehus, kan holdes åpne selv om de er tilknyttet et senter når det ikke vil føre til trengsel og økt mobilitet fra omkringliggende kommuner.

Teksten er justert for å være i samsvar med covid-19-forskriften. 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold