Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fremdeles riktig å sikte mot et lavt smittenivå

Foto: Nikolai Tsuguliev/Mostphotos

Foto: Nikolai Tsuguliev/Mostphotos

Først publisert: 19.02.2021 Sist faglig oppdatert: 19.02.2021

Det er fremdeles riktig å sikte mot et lavt smittenivå. Men utsikter til vaksinering, og erfaringen vi har med effektivt å slå ned lokale utbrudd, betyr at behovet for en sikkerhetsmargin er mindre enn i fjor vår. Det gjelder også når vi tar høyde for mer smittsomme virusvarianter.

Artikkelen er 157 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.
Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

Det konkluderer en ekspertgruppe ledet av professor Steinar Holden, som på oppdrag for Helsedirektoratet har vurdert hvordan samfunnsøkonomien påvirkes av strategier og tiltak for håndtering av covid-19-pandemiden.

Hvor lavt smittenivå man sikter mot må, ifølge utvalget, ses i sammenheng med hvilke smitteverntiltak det vil kreve. Det er ikke ønskelig å sikte mot «lavest mulig».

Smitteverntiltak må oppnå ønsket effekt på smittespredning med lavest mulig samfunnsøkonomisk kostnad. Dette taler for en innretning som innebærer bruk av målrettede smitteverntiltak og at man unngår bruk av kraftige tiltak i områder med lav smitte.

Gruppen anbefaler å vektlegge lokale framfor nasjonale tiltak, og at det samtidig etableres systemer som effektivt reduserer risikoen for importert smitte fra innreisende.

Dersom slike systemer kommer på plass, kan innreisebegrensninger lempes på, noe som vil gi gevinster. Anbefalingen om å legge vekt på lokale tiltak og fortsatt holde kontroll på importsmitte innebærer også at vi mener behovet for nasjonale tiltak er mindre nå.

Vurderingene til Holden-utvalget inngår som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for valg av tiltak fremover, både på kort sikt og i tiden fremover med effekt av vaksinasjonsprogrammet.

Rapport: Covid-19 – samfunnsøkonomiske vurderinger tredje rapport, del 1

Tidligere rapporter fra Holden-utvalget

Medlemmer i utvalget

Leder professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo, Pål Sletten og Olav Slettebø fra Statistisk Sentralbyrå, Preben Aavitsland og Trygve Ottersen fra Folkehelseinstituttet, og Erik Magnus Sæther fra Oslo Economics.

Sekretariatsressurser fra Finansdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet og bistand fra representanter fra Arbeids- og sosialdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold