Fortsatt viktig å forebygge røyking

Først publisert: 18.01.2019

En svak økning i røyketallene viser at det fortsatt er viktig å jobbe med tobakksforebyggende arbeid, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Tobakk, røyk og snus.

12 prosent av befolkningen røyker daglig, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette er en oppgang fra 11 prosent i 2017.

– Vi er mest opptatt av de lange trendene. Den lange trenden er at andelen dagligrøykere går ned, men vi er litt bekymret for den lille økningen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Tobakksfri generasjon

– Men dette viser nødvendigheten av å fortsette det viktige arbeidet med å forebygge røykestart blant unge, og samtidig hjelpe dem som ønsker å slutte, understreker Guldvog. Han er glad for at ny tobakksstrategi med mål om en generasjon uten tobakksavhengighet er et eget punkt i den nye regjeringsplattformen.

Andelen dagligrøykere i alderen 16–74 år har gått ned fra 21 til 12 prosent den siste tiårsperioden, og andelen som snuser daglig har doblet seg fra 6 til 12 prosent i samme periode. Det er nå like mange som snuser som røyker i befolkningen. I alderen 16–24 år er tallene uendret.

Statistikk fra SSB

Mange ønsker å slutte

Nesten halvparten av dem som røyker ønsker å slutte. Egen motivasjon er viktigst for å klare det, viser en undersøkelse gjennomført for Helsedirektoratet av Opinion høsten 2018.

– Selv om mange både vil og klarer å slutte på egen hånd, anbefaler vi å bruke de hjelpetilbudene som finnes. Snakk med fastlegen eller frisklivssentralen, og få råd om legemidler som kan være til god hjelp. Eller last ned Slutta-appen. Den gir blant annet en fin oversikt over hvor mye man sparer, sier Guldvog. 

Tips som kan gjøre det enklere å slutte

  • Tenk gjennom hvorfor du har lyst til å slutte å røyke eller snuse. Skriv det gjerne ned.
  • Bestem deg for å gjøre et forsøk, og sett en dato.
  • For de fleste er det enklere med litt hjelp. Finn noen å snakke med, og bruk gjerne nikotinlegemidler.
  • Snakk med fastlegen eller frisklivssentralen. Da kan du blant annet få råd om legemidler som kan være til god hjelp. Eller du kan laste ned appen «Slutta».
  • Legg en plan for hvordan du skal oppføre deg de første dagene etter at du har sluttet, i risikosituasjoner eller når du får snus- eller røyksug. En god metode er å se for seg forskjellige situasjoner. Gå gjennom de forskjellige situasjonene trinn for trinn, og se for deg hvordan du kan holde deg snus- eller røykfri.
  • Ta en dag av gangen. Det blir bedre!
  • Gjør hyggelige ting, gi deg selv en belønning og fokuser på de positive tingene du oppnår!

Mer om snus- og røykeslutt på helsenorge.no

Først publisert: 18.01.2019