Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fortsatt behov for rydding i resepter

Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Først publisert: 04.07.2024 Siste faglige endring: 04.07.2024

13. juni varslet Helsedirektoratet om en feil i e-reseptkjeden, som har ført til økt doseringshyppighet for enkelte legemidler. – Vi er helt avhengig av at helsetjenesten bidrar i oppryddingen, sier Jacob Holter Grundt, lege og fagdirektør i Helsedirektoratet.

Se Helsedirektoratets statusside for feilen i e-resept

Det ble varslet at feilen i doseringsfrekvens har berørt nesten 2000 aktive resepter. I arbeidet med feilretting og analyser er det oppdaget at det kan ligge kopier av reseptene i andre systemer, som kan bidra til videreføring av feilen.

–  Vi jobber systematisk med å få et enda bedre bilde av situasjonen. Det er funnet noen nye tilfeller, men tallet aktive resepter som er berørt overstiger fortsatt ikke 2000 i reseptformidleren, sier Holter Grundt.

Det er iverksatt tiltak som skal forhindre  at det oppstår nye resepter med feil dosering. Likevel ligger det fortsatt resepter som er feil i reseptformidleren, og det gjøres jevnlige uttrekk for å fange opp eventuelle nye resepter med feil. 

– Norsk helsenett har tatt kontakt med alle virksomheter som har rekvirert resepter der det er funnet feil. De vil fortløpende ta kontakt med aktuelle virksomheter dersom det oppdages feil i flere resepter, sier Holter Grundt.

Tjenesten må bidra til å rydde opp

Imidlertid er det helt avgjørende at de som blir kontaktet av Norsk helsenett om feil i resepter, følger opp så raskt som mulig.

– Rekvirentene må trekke tilbake reseptene der det er blitt feil, og skrive ut en ny med medisinsk kvalitetssikret dose. Dette er viktig for pasientsikkerheten, understreker Jacob Holter Grundt. 

Mange virksomheter har fulgt opp, og bidratt til å få vekk resepter med feil i fra løsningen.      

 – Vi vil berømme alle de virksomhetene og behandlerne som har fulgt opp henvendelsen de har fått fra Norsk helsenett. Uten deres innsats får vi ikke eliminert reseptene der det er feil, sier han.

På Helsedirektoratets informasjonsside om feilen ligger det oversikt over hvilke medikamenter som er berørt av feilen, og en veiledning til virksomheter om hvordan de kan bidra til å rydde i feilen.

Kjernejournal påvirket

I løsningen kjernejournal ligger det resepter som ikke lenger er aktive. Det er identifisert 4000 slike gamle resepter som har samme type feil.

– Når reseptene ikke er aktive, får ikke pasienter hentet ut noe mer på dem. Derfor er det ikke like tidskritisk å få ryddet i disse reseptene. Samtidig kan de være kilde til utskriving av nye resepter inntil nødvendige tiltak er gjort, forklarer Holter Grundt.

Norsk helsenett jobber derfor nå med tiltak for å forhindre at feilen videreføres i forbindelse med fornying av resepter.

Rådet Helsedirektoratet har gitt til sykehus, sykehjem og kommunale helse- og omsorgstjenester om å være oppmerksomme ved gjennomgang av medikamentkurver og medisinkort, spesielt for legemidler som doseres sjeldnere enn daglig, gjelder fortsatt. 

Utlevering i apotek

I arbeidet med feilretting og analyse etter 13. juni får Norsk helsenett og Helsedirektoratet bedre innsikt.

Det er nå oppdaget 14 resepter der det også er blitt feil i teksten på som skal skrives på pakningen. Apotekene har fanget opp og korrigert feilen i 11 tilfeller. Det har vært totalt tre utleveringer fra apotek med feil tekst på pakningen, til to personer. Den ene personen har hentet medisin to ganger på samme resept.

– Ett av legemidlene som er utlevert til en person er et middel der det kan ha alvorlige konsekvenser om det tas i feil dose. Legekontoret som har skrevet ut resepten er blitt kontaktet, og resepten er tilbakekalt, sier Holter Grundt.

I arbeidet med å analysere konsekvensene av feilen, er det også funnet et multidoseapotek som bruker den strukturerte doseringen i sitt system. 

– Pakkeapoteket er kontaktet. Tilbakemeldingen er at apoteket har redigert doseringen manuelt for de fire aktuelle reseptene slik at doseringsinformasjon ut til pasient var riktig, sier Holter Grundt.

Er du pasient og urolig for om dette kan gjelde deg, ta i så fall kontakt med din behandler.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold