Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Føre-var prinsippet viktig i behandlingen av gravide i LAR

Først publisert: 17.09.2019 Sist faglig oppdatert: 17.09.2019

I ny retningslinje for LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) og gravide anbefaler Helsedirektoratet bruk av langtidsvirkende reversibel prevensjon for kvinner ved oppstart i LAR. – Målet med den sterke anbefalingen er å redusere antallet svangerskap før rusfrihet og stabil livssituasjon er oppnådd sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Helsedirektøren er imidlertid tydelig på at valget om å bli gravid alltid må være kvinnens eget. – Det er viktig for meg å være tydelig på at informasjonen bør gis på en slik måte at kvinnen ikke opplever beslutningen om å bruke prevensjon som en forutsetning for å kunne motta behandling i LAR. Det er viktig at kvinnen opplever reell medvirkning, sier Guldvog.

Samtidig understreker han at helsetjenesten på sin side har plikt til å gi kvinnen god veiledning og gjøre det enklere å få prevensjon hvis kvinnen ønsker det. Det er også viktig at helsetjenesten følger opp kvinnen og gir god veiledning gjennom svangerskapet.

– Så vet jeg at mange ville mene at vi skulle vært mer restriktive. Dette er noe vi har vurdert nøye, og vi har kommet frem til at vi ikke kan frata kvinnene retten til å selv ta avgjørelsen. Og så skal vi huske på at ved å legge oss på en mer restriktiv linje, så ville konsekvensene i mange tilfelle være at mange av de gravide kvinnene ville falle ut av LAR, med de konsekvensene det kan medføre for både foster/barn og kvinnen.

Polarisert debatt

Revisjonsarbeidet har i perioder vært preget av til dels sterke faglige motsetninger. Prosessen er også kritisert. Det ble stilt spørsmål ved grunnlaget for arbeidsgruppens og ekspertgruppens representativitet når det gjaldt bruker- og ekspertkompetanse. En utfordring knyttet til arbeidet med nye retningslinjer har vært at det på flere områder er beskjeden med forskningsbasert kunnskap. Helsedirektoratet anbefaler derfor at det blir iverksatt tiltak for å få bedre kunnskap om hvordan det går med kvinner i LAR og deres barn, samt etterlevelse knyttet til bruk av prevensjon. Det er viktig at dette blir registrert på en slik måte at det gjøres tilgjengelig for forskning.

– Som helsedirektør må jeg også ta ansvar for at det i siste liten ble nødvendig med ytterligere avklaringer. I ettertid ser jeg at dette burde vært håndtert på en annen måte, men jeg føler nå at vi har lykkes med å utarbeide en retningslinje som de aller fleste involverte kan stille seg bak, sier Guldvog.

– De reviderte anbefalingene er utarbeidet i tett samarbeid med fagmiljøene og brukerorganisasjonene, noe jeg anser som veldig viktig, sier Guldvog og avslutter:

– Og bare for å ha sagt det; det er ingen tvil hos meg om at alle bidragsyterne i arbeidet ønsker å gjøre det som er best. På det nåværende tidspunkt, gitt vår samlede kunnskap, er det ikke mulig å gjøre alle 100 prosent fornøyd. Men jeg håper vi kan anerkjenne hverandres intensjoner, for de er de aller beste. Og jeg håper vi gjennom måten vi arbeider på, skaffer et enda bedre beslutningsgrunnlag fremover i tid.

Retningslinjen for gravide i LAR