Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Folk vil leve sunnere, men trenger motivasjon

Først publisert: 08.01.2019 Sist faglig oppdatert: 27.08.2020

Ni av ti voksne tror at de i stor grad kan påvirke egen helse. Mange ønsker å ta grep for å få bedre helse, men mangler motivasjon.

Det viser en stor kartlegging blant 2500 personer i alderen 30+ som Opinion har gjort for Helsedirektoratet. Undersøkelsen omfatter alkohol, kosthold, tobakk, søvn, psykisk helse og fysisk aktivitet.

– Folk vet utmerket godt at de har godt av å trene, spise sunt, slutte å røyke og være forsiktige med alkohol. Problemet er at det er vanskelig å lykkes. Vi må ta på alvor at det er krevende å gjøre de «riktige» tingene og bli bedre på å støtte folk i endringsprosesser, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Digital verktøykasse

Tirsdag lanserte Helsedirektoratet en ny stor kampanjesatsing – Bare Du – hvor folks vaner når det gjelder fysisk aktivitet, psykisk helse, kosthold, tobakk og alkohol ses i sammenheng. Satsingen består også av en serie digitale verktøy som kan gi støtte til endring av levevaner. Disse er samlet på det digitale hjelpesenteret helsenorge.no/baredu som løpende vil bli oppdatert med nye funksjoner og verktøy.

– Vi håper denne satsingen vil motivere folk til å ta grep for å ta vare på helsa si, og at de nye verktøyene vil være til hjelp. Det er viktig å huske på at det å endre vaner ikke trenger å innebære store endringer. Små grep kan ha stor effekt på helsa, understreker Guldvog.

Suksessfaktorer

Mange har forsøkt å gjøre endringer tidligere. En god del har lykkes varig med å bli mer fysisk aktive (34 prosent), få et sunnere kosthold (27 prosent) og kutte røyken (22 prosent). Omtrent like mange har forsøkt å bli mer fysisk aktive og spise sunnere, men bare klart det en kort tid.

–  Egen motivasjon er det som oppgis som hovedårsak til man lyktes med vaneendring. Det er dette Bare Du-konseptet forsøker å bygge opp under. Samtidig vil vi vise at det er hjelp og støtte å få, både gjennom digitale verktøy og i helsetjenesten. Vi håper alle fastleger og frisklivssentraler sammen med sine brukere og pasienter vil være med å prøve ut de nye verktøyene, sier Guldvog.

Nye apper og verktøy

De digitale verktøyene i Bare Du er bygd på eksisterende dokumentasjon og erfaringer fra liknende tilbud og tjenester. Appene er trygge å bruke og lagrer ikke identifiserbare data.

Aktivitetsappen Gå10

Gå10 er et enkelt verktøy for dem som trenger mer fysisk aktivitet. Er man lite aktiv, er det å gå både godt nok, og det som er lettest å få til. Gå10 registrerer de minuttene du går og gir deg ekstrapoeng når du går i friskt tempo (friskt tempo er definert av internasjonale standarder). Appen er utviklet med tanke på lavest mulig terskel for å komme i gang. Når den registrerer at brukeren stabiliserer seg på 10 daglige frisk minutter, får den brukeren videre til 2x10 og 3x10. For dem som er lite aktive vil 10 daglige minutter i seg selv gi helsegevinst.

Heia meg-appen

I denne appen kan man velge om man vil ha hjelp til mer fysisk aktivitet, bedre kosthold, bli mer bevisst sitt alkoholforbruk, få bedre søvnvaner eller bli sterkere psykisk. Heia meg er en universal motivasjonsapp som gir daglige påminnelser og motiverende klapp på skuldra.

Slutta-appen

Slutta gir hjelp til å slutte med røyk og snus. Dette er Norges mest populære helse-app med over 600 000 nedlastinger. Et stort flertall av brukerne oppgir at Slutta appen har bidratt til at de lyktes med å stumpe røyken.

Kroppens alder

Dette er en test som gir deg svar på om din kropp biologisk sett er «eldre» eller «yngre» enn det som står på fødselsattesten din. Testen er basert på forskning fra NTNU. Den er testet mot mer avanserte målemetoder og gir et overraskende presist mål på din fysiske form.

Slik lever folk

Søvn, sosialt liv og psykisk helse

 • Aldersgruppen 30–39 år er oftere nedstemt enn de eldre aldersgruppene.
 • De som har passert 60 år er sjeldnest nedstemt.
 • Flere kvinner enn menn sover ofte dårlig.
 • Kvinner er noe mer sosialt aktive enn menn.
 • En av fire ønsker å bli mer sosiale.

Kosthold

 • En av fem i aldersgruppen 30–39 år spiser usunn mat eller snacks fire dager i uken eller oftere. Dess yngre man er, dess hyppigere spiser man usunn mat og snacks.
 • En av tre ønsker å endre vaner når det gjelder kosthold. Aldersgruppen 30-39 år de som i størst grad ønsker å endre kostholdsvaner.
 • Bedre helse er den viktigste motivasjonsfaktoren for å endre kosthold. Deretter følger vekt, og kvinner er mer opptatt av vekt enn menn.
 • Det folk er mest opptatt av å gjøre noe med:
 • Redusere inntaket av sukker
 • Spise mer frukt og grønt
 • Ha kontroll på porsjonene

Fysisk aktivitet

 • 16 prosent oppgir at de er fysisk aktive sjeldnere enn ukentlig.
 • Fire av ti ønsker å bli mer fysisk aktive.
 • For flere kvinner enn menn er vekt den viktigste motivasjonen.
 • Det å komme i bedre form er viktigere for menn enn kvinner. Utseende er viktigere for de under 50 enn eldre. Helsa er viktigere for de som har passert 40 enn de yngre.

Alkohol

 • Menn drikker alkohol hyppigere enn kvinner.
 • De over 60 år drikker alkohol langt oftere enn de yngre.
 • Det er en tendens til stigende alkoholbruk med alderen for alle aldersgrupper.
 • Få ønsker å endre sine alkoholvaner – bare 9 prosent av dem som drikker to ganger i uken eller oftere.
 • Tendens til at gruppen 60+ i minst grad ønsker å endre sine alkoholvaner.
 • Blant dem som ønsker å endre alkoholvanene så er det for mye drikking gjennom uken som er hovedutfordringen.

Røyk og snus

 • Halvparten av dem som røyker ukentlig eller oftere ønsker å slutte.
 • En av tre som snuser daglig ønsker i stor grad å slutte.
 • Flere kvinner enn menn ønsker i stor grad å slutte med snus.
 • For dem som ønsker å slutte med snus er det å spare penger en viktig motivasjonsfaktor, mens helse er viktigst for røykerne.

Kampanjefilmer (youtube.com)

Kilde: Opinion/Helsedirektoratet. Representativt utvalg på kjønn, landsdel og alder 30+ Webundersøkelse. Tallene er vektet på kjønn, alder og landsdel.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold