Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tilskuddsordninger får tidligere søknadsfrist for 2023

Først publisert: 29.08.2022 Sist faglig oppdatert: 29.08.2022

Flere av Helsedirektoratets tilskuddsordninger vil nå få søknadsfrist allerede 1. desember 2022.  

Den nye søknadsfristen for 2023 vil gjelde for mange av tilskuddsordningene rettet mot blant annet organisasjoner og stiftelser hvor det er konkurranse om midlene.

Utvalgte tilskuddsordninger vil også få et nytt og tilpasset søknadsskjema i en ny søknadsportal. Det vil komme mer informasjon om dette senere. 

Vi gjør endringen for å kunne gjennomgå søknader, sende ut vedtaksbrev og utbetale tilskudd så tidlig som mulig. Følg med på våre nettsider for utlysning av tilskudd for 2023. Du kan også abonnere på innhold på helsedirektoratet.no.  

Den nye søknadsfristen vil gjelde for følgende tilskuddsordninger, med forbehold om endringer i statsbudsjettet for 2023:

 • Aktivitetstilbud for personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester (over 0765.72)
 • Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet (over 0761.79)
 • Mobilisering mot ensomhet (over 0714.79)
 • Bruker- og pårørendearbeid innen rus, psykisk helse- og voldsfeltet (over 0765.71)
 • Frivillig rusmiddelforebyggende og spilleavhengighetsforebyggende innsats (over 0714.70)
 • Psykisk helse i skolen (over 0714.79)
 • Nasjonale tiltak for forebygging av selvmord og selvskading (over 0765.75)
 • Fontenehus og Fontenehus Norge (over 0765.73)
 • Driftstilskudd til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner (over 0714.70)
 • Grunntilskudd til institusjonsbaserte tiltak for personer med rusmiddel-problemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester (over 0765.72)
 • Institutter og foreninger som driver etter-, videre- og spesialistutdanning i psykisk helse (over 0765.73)
 • Utprøving av teknologiske verktøy og IKT-opplæring for å mobilisere mot ensomhet blant eldre (over 0761.79)
 • Videreutvikling av DIGI-UNG chat (over 0762.21)
 • Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom (over 0761.79)
 • Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs (over 0765.73)
 • Seksuell helse (over 0762.73)
 • Forskrift om tilskudd til arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjoner (over 0762.73)
 • Informasjons- og veiledningsarbeid om nevrologiske skader og sykdommer (over 0761.79)
 • Frivillig arbeid mv. (over 0761.71) 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold